Tre trendprognoser av nyhetsjournalistiken 2022

Nu när vi kommit en bit in på det nya året kan vi gott säga att 2022 kommer bli ett år av noggrann utvärdering för en nyhetsindustri som har både övertagits och dominerats av den utdragna coronakrisen.

Vad kommer det nya året att bjuda på från nyhetsredaktionerna? Vilka trender och prognoser kan vi anta efter en lång tid av kontinuerliga omställningar för både medieindustrin men också för konsumenterna? Hypoteserna är många, men redan nu ser vi några glimtar av vad året skulle kunna ge för prognoser.

 


Här listar jag tre som jag tror på:

 • Nyhetsredaktionernas utmaningar att rapportera om andra kriser

  Om pandemin inte behåller sitt hårda grepp om medierna som den gjorde året innan finns det argument att journalister behöver nya angreppssätt att få andra kriser upp på radarn igen, med tanke på den tydliga Greta-effekten vi såg år 2019. En annan aktuell fråga för journalister under 2022 kommer vara i vilken utsträckning nyhetsredaktioner aktivt borde engagera sig i klimatkrisen eller om de bara ska rapportera om den. Journalister har idag redan tagit ställning till detta i sitt sätt att rapportera. Till exempel använder sig The Guardian redan utav termer som ”climate emergency” för att förmedla vikten av klimatfrågan. Vi kan nog räkna med att se en större debatt i dessa frågor hos redaktionerna när trycket från den nya generationen av journalister anser att deras redaktion bör inta ett mer aktivistiskt förhållningsätt.

 • Ljud och rörlig bild blir sannolikt ett mer vanligare sätt att möta publikens behov

   

  En ökande konsumtion av ljudplattformar har varit en trend under många år, speciellt i kombination av smarttelefoners utveckling och poddsändningar från exempelvis Spotify och Amazon. Detta är en viktig del för journalistiken då utgivare alltmer behöver tänka på hur de ska locka till exempel den yngre publiken, och många ser inbyggda ljud och video-format som en del av svaret. Ett aktuellt exempel på detta är siffror från Reuters Institute när vi ser att 26 procent av svenskarna mellan 20 och 29 år besöker SVT som första nyhetskälla, vilket är en ökning från 2017 när siffran låg på 9 procent. Mycket av denna förändring beror på SVT:s investeringar i en rad mobilanpassade video-format och kan vara något som kommer användas mer och mer framöver.

 • AI kan bidra till ett mer skräddarsytt innehåll till konsumenterna

   

  Att AI kommer vara en viktig del för att leverera personliga innehållsrekommendationer för konsumenter är kanske inte jättenytt. För nyhetsredaktioner är detta en viktigt del då AI ger möjlighet till att anpassa upplevelsen genom att erbjuda olika versioner av en berättelse med större effektivitet, till exempel genom långa och korta artiklar, sammanfattningar, bild eller videoklipp. Vi kan nog förvänta oss att se fler AI-drivna experiment då Reuters Institite visar att nyhetskonsumenter ofta föredrar att konsumera:

  - En ökad användning av punktformat i nyhetsartiklar
  - Visuella nyhetsberättelser snarare än textbaserade nyheter
  - Olika medieformat som gjort sig populär via sociala medier

Ett spännande 2022 framför oss


Hur än året visar sig bli kan vi konstatera att efter mer än två år av pandemi-omställningar fortsätter nyhetsindustrin att utvecklas och hittar nya sätt att möta publiken.

 

Förhoppningsvis drar vi många lärdomar från pandemin, och det är något vi kanske kommer förstå bättre i slutet av detta år.

 


 

Retriever Insights

Få djupare insikter i din mediatäckning - och mycket mer - när du behöver det. Vår interaktiva dashboard är byggd för dig och av experter.

Mer om Insights