Gemenskap och entreprenörskap - 4H-föreningens väg till TikTok-framgång

Den finska 4H-organisationen är känd som en betydande arbetsgivare för ungdomar och främjare av entreprenörskap. Genom välriktad kommunikation, noggrant utvalt innehåll och genuin interaktion med följarna växte 4H-föreningens TikTok-kanal från noll till 12 000 följare på ett år.

4H i Finland verkar nationellt som en politiskt och religiöst neutral organisation som hjälper barn och ungdomar att hitta meningsfulla aktiviteter och mångsidiga hobbyer. En av organisationens viktigaste aktiviteter är 4H:s företagarprogram, där ungdomar i åldern 13-28 år kan utöva småskaligt företagande inom en trygg och vägledd ram. 4H TikTok-kontot är uppbyggt kring detta operativa koncept och främjandet av ungdomsentreprenörskap.

 

Intresset för att skapa ett TikTok-konto väcktes under arbetet med aktivitetsplanen för 2023. Men vad skulle vara den rätta vinkeln som skulle främja 4H:s strategiska mål och tilltala de ungdomar som använder TikTok? Detta funderade Mari Pöyhtäri, kommunikationschef på 4H Finland, och Aino Heininen, kommunikationsspecialist, på.

 

Mari Pöyhtäri 4H"För oss är det tydligt att kommunikation i sociala medier måste vara målinriktad, precis som alla andra former av kommunikation. Innan vi började med TikTok var vi närvarande på plattformar som Facebook, Instagram, LinkedIn och X, var och en med en definierad målgrupp och ett definierat syfte", förklarar Pöyhtäri.

 

För en organisation med bara två fasta och en tillfällig kommunikatör och en blygsam budget är det avgörande att resurserna fördelas på rätt sätt. Ett meddelande från YouTubern och den tidigare 4H-entreprenören Joose Soini som föreslog ett samarbete i TikTok kom precis i rätt tid. Pöyhtäri och Heininen bestämde tidigt att den tillgängliga budgeten skulle investeras i högkvalitativt innehåll i samarbete med Soini och förlita sig på organisk distribution istället för betald reklam. 4H:s TikTok-konto lanserades i februari 2023.

 

Aino Heininen 4H"Det smidiga samarbetet med Joose har varit grunden för allt. Processen omfattar månatliga möten, idéer om innehåll från både oss och honom, och öppen feedback. Det faktum att följare och visningar har erhållits nästan helt organiskt är ett bevis på framgångsrikt innehåll. Vi har bara genomfört ett litet reklamexperiment på TikTok", avslöjar Heininen.

 

 • Nyckeltal för 4H Finland TikTok-konto från 2023

  Antal följare: 11 146 (5 Feb 2024)
  Impressions: 1,95 million
  Genomsnittlig engagemangsgrad: 5,5 % 
  Antal inlägg: 89
  Procentandel visningar som kommit från TikTok av alla kanaler från 4H i Finland: 70 %

   

  Källa: Retriever: Retrievers medieanalys av 4H:s publicitet under 2023.

Närvaro skapar förtroende

Förutom videoinnehåll som engagerar unga människor fokuserar 4H på interaktion med följarna. Interaktion gör det synligt att 4H är en pålitlig organisation även i sociala medier.

 

"Volymen av frågor och kommentarer och den tid det tar att svara på dem var till en början överraskande. Men vi tycker att det är viktigt att vara närvarande och svara när en ung person tar sig tid att ställa frågor till oss och visar intresse för våra aktiviteter och ämnen. Eftersom våra videor når en stor publik innebär svar på kommentarer inte bara att man svarar en enskild person utan att man sprider information till en bredare grupp, vilket ökar genomslaget", förklarar Heininen.

 

Joose Soini ja Vili Parkkonen

Joose Soini (till vänster) har producerat alla videor för 4H Finlands TikTok-kanal. Han har också lyft fram andra unga företagare på kanalen, en av dem är 4H-företagaren och frisören Vili Parkkonen (till höger).

 

Datadrivet beslutsfattande med Retriever

4H-föreningen använder Retrievers lösningar för redaktionell mediebevakning, lyssning på sociala medier och årliga publicitetsanalyser som tas fram av en medieanalytiker.

 

"Dagliga rapporter och analysverktygen i plattformen hjälper oss att förstå var och hur det pratas om 4H. All personal i föreningen kan prenumerera på meddelanden om mediebevakning och bevakning av sociala medier. Med Retriever kan vi också tillhandahålla rapportering till våra partners", säger Pöyhtäri.

 

Den årliga medieanalysrapporten som produceras av en analytiker går djupare in på publiciteten. Dessa insikter presenteras för personalen, ledningsgruppen och representantskapet, som är organisationens högsta beslutsfattande organ.

 

"Vi är verkligen nöjda med den årliga analys som Retrievers analytiker tar fram. Den ger oss faktiska data som stöd för beslutsfattandet om var vi ska investera och var vi inte ska göra det. Att mäta kommunikation med medieanalys utmanar oss också och uppmuntrar oss att göra saker ännu bättre", förklarar Pöyhtäri och Heininen.

 

4H i Finlands tips för att lyckas på TikTok

 • Välj noggrant dina sociala mediekanaler och fokusera på dem. Definiera ett tydligt mål för användningen av varje kanal och begränsa temat för innehållet och målgruppen.
 • Innehållsproduktion kräver planering och tid. Investera i att hitta en skicklig innehållsproducent, antingen från din organisation eller externt, och se till att tillräckliga resurser finns tillgängliga för innehållsproduktion.
 • Även en liten organisation har möjlighet att lyckas på TikTok. Engagerande innehåll kan leda till organisk framgång utan att det nödvändigtvis behövs betald reklam.

4H i Finland är en riksomfattande, politiskt och religiöst neutral ungdomsorganisation som bildas av Finlands 4H-förbund och 185 lokala 4H-föreningar. Organisationen stöder barn och ungdomar som växer in i arbetslivet, entreprenörskap och aktivt medborgarskap. År 2023 var 2 300 ungdomar verksamma som 4H-företagare. Den sammanlagda omsättningen för 4H-företag var 3,76 miljoner euro.

https://4h.fi/en/

Retriever Social

Alla verktyg du behöver i en plattform - och ett helt team av experter

Läs mer