Yhteisöllisyyttä ja yrittäjyyttä – 4H-liiton polku TikTok-menestykseen

Suomen 4H-järjestö on tunnettu merkittävänä nuorten työllistäjänä ja yrittäjyyden edistäjänä. Tarkasti kohdennettu viestintä, sisällön harkittu rajaus ja aito vuorovaikutus seuraajien kanssa kasvatti 4H-liiton TikTok-kanavan vuodessa nollasta 12 000 seuraajaan.

4H on valtakunnallisesti toimiva, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, joka auttaa lapsia ja nuoria löytämään itselleen mielekästä tekemistä ja monipuolisia harrastuksia. Yksi järjestön keskeisistä toimintamuodoista on 4H-yritystoiminta, jossa 13–28-vuotias nuori voi harjoitella pienimuotoista yrittäjyyttä turvallisen ja ohjatun mallin turvin. 4H:n TikTok-tili rakentuu tämän toimintakonseptin ja nuorten yrittäjyyden edistämisen ympärille.

 

Kiinnostus TikTok-tilin perustamiseen heräsi vuoden 2023 toimintasuunnitelmaa tehdessä. Mutta mikä olisi sopiva kulma, joka edistäisi 4H:n strategisia tavoitteita ja puhuttelisi TikTokissa viihtyviä nuoria? Tätä pohtivat Suomen 4H-liiton viestintäpäällikkö Mari Pöyhtäri ja viestinnän asiantuntija Aino Heininen.

 

Mari Pöyhtäri 4H

”Meille on selvää, että someviestinnän tulee olla tavoitteellista ihan niin kuin kaiken muunkin viestinnän. Ennen TikTokiin lähtemistä olimme kanavista läsnä Facebookissa, Instagramissa, Linkedinissä ja X:ssä, joille kullekin on määritelty omat kohdeyleisönsä ja käyttötarkoituksensa”, Pöyhtäri kertoo.

 

Kun kyseessä on kahden vakituisen ja yhden määräaikaisen viestijän voimin ja maltillisella budjetilla toimiva järjestö, on resurssien oikea kohdentaminen elintärkeää. Tubettaja, entinen 4H-yrittäjä Joose Soinin yhteydenotto TikTok-yhteistyön tiimoilta tuli kuin tilauksesta. Pöyhtäri ja Heininen päättivät jo aikaisessa vaiheessa, että käytettävissä oleva budjetti panostetaan laadukkaaseen sisältöön yhteistyössä Soinin kanssa ja luotetaan orgaaniseen jakeluun maksullisen mainonnan sijaan. 4H:n TikTok-tili avattiin helmikuussa 2023.

 

Aino Heininen 4H”Sujuva yhteistyö Joosen kanssa on ollut kaiken perusta. Prosessiin kuuluu muun muassa kuukausittaiset yhteistyöpalaverit, sisällön ideointi molemmin puolin sekä avoin palautteen jakaminen. Onnistuneesta sisällöstä kertoo se, että seuraajat ja näyttökerrat on kerätty käytännössä täysin orgaanisesti. Olemme tehneet TikTokissa tasan yhden pienen mainoskokeilun”, Heininen paljastaa.

 

 • 4H Suomi TikTok-tilin avainlukuja vuodelta 2023

  Seuraajien määrä: 11 146 (5.2.2024)
  Näyttökertoja: 1,95 miljoonaa 
  Keskimääräinen vuorovaikutusprosentti: 5,5 % 
  Päivitysten määrä: 89
  Näyttökertojen osuus kaikkien Suomen 4H-liiton somekanavien julkaisuista: 70 %

   

  Lähde: Retrieverin media-analyysi 4H-liiton julkisuudesta vuonna 2023.

Luottamusta rakennetaan läsnäololla

Nuoria puhuttelevan videosisällön ohella 4H-liitto panostaa vuorovaikutukseen seuraajien kanssa. Vuorovaikutuksella tehdään näkyväksi sitä, että 4H on luotettava järjestö myös sosiaalisen median maailmassa.

”Kysymysten ja kommenttien määrä ja niiden vastaamiseen kuluva työaika yllätti aluksi. Koemme kuitenkin, että on ensisijaisen tärkeää olla läsnä ja vastata, kun nuori ottaa aikaa kysyä meiltä ja osoittaa kiinnostusta toimintaamme ja aiheisiimme. Koska videomme tavoittavat paljon kohderyhmää, ei kommentteihin vastaaminen ole vain vastaamista yhdelle kysyjälle, vaan tietoa saadaan jaettua laajemmalle joukolle, mikä lisää vaikuttavuutta”, Heininen avaa.

 

Joose Soini ja Vili Parkkonen

Joose Soini (vas.) on tuottanut kaikki 4H Suomi TikTok-kanavan videot. Hän on nostanut kanavalla esiin myös muita nuoria yrittäjiä, joista yksi on parturialan 4H-yrittäjä Vili Parkkonen (oik.).

 

Tietoon perustuvaa päätöksentekoa Retrieverin avulla

Retrieverin palveluista 4H-liitto käyttää toimituksellisen median seurantaa, sosiaalisen median kuuntelu- ja hallintapalveluja sekä media-analyytikon tuottamia vuosittaisia julkisuusanalyysejä.

 

”Päivittäiset raportit ja portaalin analyysityökalut auttavat ymmärtämään, missä ja miten 4H:sta puhutaan. Koko liiton henkilöstö voi tilata media- ja someseurannan ilmoituksia suoraan itselleen. Retrieverin palvelun avulla voimme tarjota raportointia myös kumppaneillemme”, Pöyhtäri kertoo.

 

Analyytikon tuottama vuosittainen media-analyysi pureutuu syvemmälle julkisuuteen ja sen oivalluksia esitellään niin henkilöstölle, johtoryhmälle kuin edustajakokouksellekin, joka on järjestön ylin päättävä elin.

 

”Olemme todella tyytyväisiä Retrieverin analyytikon tuottamaan vuosianalyysiin. Sen avulla saamme oikeaa dataa päätöksenteon tueksi siitä, mihin panostaa ja mihin ei. Viestinnän mittaaminen media-analyysillä myös haastaa meitä ja rohkaisee tekemään asioita entistä paremmin”, Pöyhtäri ja Heininen luettelevat.

 

 

Suomen 4H-liiton vinkit TikTokissa onnistumiseen

 • Valitse harkiten somekanavat, joissa haluat olla läsnä ja keskity niihin. Määrittele kanavan käytölle selkeä tavoite ja rajaa aihe ja tavoiteltu kohderyhmä tarkasti.
 • Sisällöntuotanto vaatii suunnittelua ja aikaa. Panosta osaavan sisällöntuottajan löytämiseen talon sisältä tai ulkopuolelta ja mahdollista riittävät resurssit sisällöntuotantoon.
 • Pienelläkin organisaatiolla on mahdollisuus onnistua TikTokissa. Puhuttelevan sisällön avulla onnistumisia voi tulla orgaanisesti, eikä maksettua mainontaa välttämättä tarvita.

4H on valtakunnallisesti toimiva, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö, jonka muodostaa Suomen 4H-liitto ja 185 paikallista 4H-yhdistystä. Järjestö tukee toiminnallaan lasten ja nuorten kasvua työelämään, yrittäjyyteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Vuonna 2023 4H-yrittäjinä toimi 2 300 nuorta. 4H-yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 3,76 miljoonaa euroa. 4h.fi

Retriever Social

Kaikki tarvitsemasi työkalut yhdessä alustassa - ja kokonainen tiimi asiantuntijoita

Lue lisää