Dags att planera medieåret 2024!

Ett bra sätt att planera kommande års kommunikationsarbete är att ta avstamp i hur mediebilden faktiskt såg ut under 2023. Hur har ert varumärke synts i media? Har ni nått ut med era önskade nyheter och frågor i media? Vilka nyckeltal och insikter har ni om ert eller konkurrenternas genomslag?

Retriever har under årens lopp hjälpt många kunder, i en mängd olika branscher, att summera och analysera sitt genomslag. Hur ert genomslag summeras beror på ert behov och er budget. Vi hittar den lösning som passar era behov bäst. 

 

Två av våra vanligaste förfrågningar för medieanalys är: 

 • Hur omskrevs det egna varumärket?
 • Vilket genomslag fick det egna varumärket i förhållande till konkurrenterna? 

Med utgångspunkt från ovan har vi sammanställt tre olika upplägg för summering av medieåret.

 


 

ALTERNATIV 1

Årsanalys 2023

Innehåll i analysen:

​Ditt företags genomslag i redaktionella medier. Genomslaget presenteras månad för månad och exempel på frågor som besvaras är: ​ ​

 • Hur mycket omskrivs ert varumärke på redaktionella medier?​
 • Hur många möjliga lästillfällen har den redaktionella publiciteten?​
 • Vilka källor har skrivit mest? Vilka källor har nått flest potentiella läsare?​
 • Hur delas webbartiklarna på Facebook och X (fd Twitter)?​
 • Hur utvecklas er närvaro i redaktionella medier över tid?​
 • I vilka typer av medier/kanaler (storstadspress, landsortspress. etc.) förekommer ni?​

Om du har haft sociala medier i din mediebevakning under det senaste året kan vi också inkludera:​

 • Vilka kanaler nämner ni mest i? X (fd Twitter), Instagram, Facebook​
 • Hur många inlägg har ni?​
 • Vilka hashtags i sociala medier används mest om er?​
 • Vilka är de största kontona som skriver om er?

 

ALTERNATIV 2

Årsanalys Benchmark 2023

Innehåll i analysen:

Årsanalys Benchmark omfattar samma innehåll som alternativ 1, med tillägget att vi också ger er fördjupande insikter om era konkurrenter. Några ytterligare frågor som besvaras är: ​​

 • Hur har ni nått ut jämfört med era konkurrenter?​
 • Vilken kvalitet har er mediebild jämfört med konkurrenternas?
 • Var publiciteten positiv eller negativ för er respektive era konkurrenter?
 • Vilka talespersoner har nått ut?​
 • Vad handlar publiciteten om? Vilka ämnen syns ni respektive era konkurrenter i?​

Årsanalys PLUS innebär samma förutsättningar som STANDARD när det gäller källor/sociala medier. I erbjudandet ingår 3 konkurrenter, 20 talespersoner och 5 ämnesområden. 

 


 

ALTERNATIV 3

Skräddarsydd årsanalys för 2023

Alternativen ovan är vanligt förekommande behov hos våra kunder. Men alla våra kunder står inför olika specifika utmaningar kopplat till vad man vill uppnå i med sitt varumärkesbyggande och med sin kommunikation. Har ni andra behov i er analys av medieåret 2023 än beskrivet ovan eller vill ha hjälp i behovsanalysen hjälper vi självklart till. ​


Ta då kontakt med din kundansvarige hos oss så tar vi tillsammans med er fram ett förslag som passar era behov.   ​