Kvinnor och män i media – ny rapport från Retriever

Män är i majoritet bland Retrievers kunders talespersoner. Dessutom får de manliga talespersonerna komma till tals oftare än sina kvinnliga kollegor. Det finns dock branscher som sticker ut som mer jämställda. Det visar ny statistik i Retrievers rapport Kvinnor och män i media.

Retriever har analyserat i vilken utsträckning som kvinnliga respektive manliga talespersoner får komma till tals i redaktionell media. Analysen baseras på över 200 000 publicerade uttalanden från Retrievers kunder under åren 2021 till 2023. Totalt inkluderar analysen uttalanden från 168

av Retrievers kunder inom olika branscher. 

 

Män är fler och får prata mer

Analysen visar att 56 procent av Retrievers kunders talespersoner är män och 44 procent är kvinnor. Tittar vi till hur många uttalanden som kommer från män respektive kvinnor är fördelningen 62 procent uttalanden från män och 38 procent från kvinnor. De manliga talespersonerna är med andra ord inte bara fler, de får även uttala sig oftare.

 

Fördelningen manliga/kvinnliga talespersoner
 

fordelningen-manliga-kvinnliga-talespersoner-2021-2023

 

 

Resultaten skiljer sig mellan branscher

Retrievers analys visar att aktörer verksamma inom offentlig sektor i snitt är något närmare målbilden av en jämlik representation i media än aktörer inom den privata sektorn. Dessutom skiljer sig fördelningen åt mellan olika branscher. Fordonsbranschen har den minst jämställda könsfördelningen där hela 94 procent av uttalanden kommer från en manlig talesperson. Bara två branscher visar på en majoritet av uttalanden från en kvinnlig talesperson, nämligen Forskning & utbildning samt Ideella organisationer & intresseorganisationer. 

 

 

Vill du läsa mer?

Ladda ner rapporten för att ta del av Retrievers statistik om kvinnliga och manliga talespersoner.

Ladda ned
 
 
Om rapporten: Underlaget till rapporten bygger på publicerade uttalanden från 168 av Retrievers kunder i svenska redaktionella medier. Totalt har 203 557 uttalanden från 6 937 personer analyserats. Den analyserade tidsperioden är 2021 till och med sommaren 2023. Fakta i detta inlägg får spridas med angivande av källa.