8 viktiga faktorer att tänka på innan man investerar i mediebevakning

Innan du investerar i mediebevakning bör du ställa dig viktiga frågor: Vilka är era mål? Vilka plattformar är viktigast? Hur kommer uppgifterna att användas och mätas? Ta hänsyn till budget, internationella behov och datasäkerhet.  Fatta välgrundade beslut som kan förbättra din kommunikationsstrategi och framgång.

Innan du investerar i professionell mediebevakning för din organisation är det viktigt att du funderar över dina behov och mål. Här är några viktiga frågor som du bör ställa dig.

 • 1. Vad är ditt mål med mediebevakningen?

  Is it to detect crises early, track coverage of your brand, identify trends in your industry or something else entirely? Clearly define what you want to achieve. Ask others in your network how they use media monitoring in their organisation.

 • 2. Vilka medier och plattformar är viktigast för er att bevaka?

  Mediebevakning kan omfatta allt från nyheter och sociala medier till bloggar, forum och podcasts. Identifiera de medier och plattformar som är mest relevanta för ditt företag. Om du har en kommunikationsstrategi kanske du redan har svaret. Om inte, har du förmodligen en uppfattning om vilka målgrupper du försöker nå med dina budskap. Be din PR-byrå, mediebyrå eller leverantör av mediebevakning om inspiration.

 • 3. Hur kommer ni att använda de uppgifter ni samlar in?

  Kommer den att användas för att bemöta mediebevakningen av era frågor i rätt tid, justera er kommunikationsstrategi, inspirera till att skapa nytt innehåll, genomföra konkurrensanalyser eller något helt annat? Var tydlig med hur du vill använda de insikter du får. Det finns gott om data i världen. Frågan är vad du ska göra med den och hur du ska omvandla den till användbara insikter.

 • 4. Hur kommer ni att mäta framgång?

  Definiera viktiga resultatindikatorer (KPI) för din mediebevakning så att du kan bedöma om den uppfyller dina mål. Det kan handla om mätvärden som antal omnämnanden, sentimentanalys eller något helt annat. Hämta inspiration från nätverk och leverantörer av mediebevakning. Du kan också hitta inspiration i den omfattande katalog som finns på webbplatsen för AMEC, den internationella branschorganisationen för medieanalys.

 • 5. Vad har ni för budget?

  Fundera på hur mycket du är beredd att investera i mediebevakning. Kostnaderna kan variera beroende på hur mycket data (antal artiklar/inlägg/sändningar) era sökningar genererar, leveransformat och frekvens samt vilka funktioner som erbjuds.

 • 6. Behöver ni internationell mediebevakning?

  Om din organisation är verksam över gränserna, se till att din mediebevakningslösning kan täcka de relevanta regionerna och språken. Fundera också på hur omfattande bevakning ni vill ha i andra länder. Det kan göra stor skillnad om ni vill bevaka alla medier och plattformar i ett land, eller bara de viktigaste, eller bara webbmedier i ett eller flera länder.

 • 7. Är datasäkerhet, integritet och upphovsrätt ett viktigt område?

  Se till att den leverantör av mediebevakning som du väljer följer dataskyddsbestämmelserna, skyddar dina uppgifter, respekterar upphovsrätten och säkerställer skälig betalning till medieutgivare. Underlåtenhet att uppfylla dessa kriterier kan leda till kedjeansvar för din organisation.

 • 8. Vilken support och utbildning erbjuder leverantörer av mediebevakning?

  Det är viktigt att veta att du kommer att få tillräckligt stöd för att implementera din medieövervakningslösning, göra löpande ändringar och svara på dina frågor snabbt och effektivt så att du inte spenderar onödig tid på att jaga din leverantör.

 

Genom att besvara dessa frågor kan du hitta rätt mediebevakninglösning för att uppfylla din organisations specifika behov och mål. Det är ett viktigt beslut eftersom mediebevakning kan spela en avgörande roll för din organisations kommunikationsstrategi och framgång. Retriever är den ledande leverantören av mediebevakning i Norden. Vi har den bredaste täckningen och mer än 4 000 nordiska företag och organisationer får mediebevakning från Retriever varje dag.

Vill du lära dig mer om möjligheterna med mediebevakning och analys?

Kontakta oss