5 strategier du måste ha på plats för att lyckas på sociala medier

I våra tidigare blogginlägg har du lärt dig varför sociala medier är en kritisk kanal att vara på och fördelarna med en korrekt hantering av sociala medier. Men vilka är strategierna du behöver ha på plats för att lyckas?

 

Kanalstrategi

 

Din kanalstrategi bör svara på följande frågor:

  • Vilka sociala mediekanaler behöver du vara aktiv på?
  • Vad är ditt syfte?

Tänk igenom detta - och backa upp det med data där det är möjligt.

 

Till exempel så vet du kanske att din yngre publik huvudsakligen är aktiv på TikTok och Twitter medan det äldre segmentet främst finns på Facebook. Båda förväntar sig dock kundsupport via Facebook. Du kanske även vill dedikera LinkedIn för innehåll gällande rekrytering, relationer till investerare och odla samarbeten. Instagram är den kanal du enbart vill använda för att visa upp ditt företag för potentiella anställda. 

 

Du vet att du har en bra kanalstrategi om: alla är medvetna om syftet och du har KPIer för varje sociala medieplattform och vilken typ av innehåll du planerar att publicera per kanal.

 

 

Innehållstrategi

 

En innehållsplan innehåller vanligtvis processen och arbetsflödet för och när företagets innehåll ska publiceras under exempelvis ett kalenderår. Innehållet är ofta säsongsbetonat, kampanjfokuserat, spontant och löpande.

 

En innehållsstrategi å andra sidan är något helt annat. Det är mer långsiktig plan för skapande, publicering och styrning av innehåll.  Den ska vägleda till framtida innehållsutveckling kopplat till affärsmål.

Din innehållsstrategi behöver klart och tydligt besvara följande frågor.

  • Vilken typ av content vill vi långsiktigt publicera i respektive kanal?
  • Vilken övergripande historia är det vi vill berätta?

Exemplevis har kanske en produktlanseringskampanj kontaktpunkter för innehåll på alla större kanaler. Medan du kommer att arbeta med stories och influencerkampanjer på Instagram. Du vill testa längre innehållsformat och modererade diskussionsgrupper på LinkedIn och testa några rörliga annonser och ge ut giveaways på Facebook.

 

Men viktigast av allt, du vet vilken historia du vill berätta om ditt varumärke oavsett innehållsformat och kanal. År du är det mest innovativa företaget inom en viss bransch, bör allt du skapar för sociala medier spegla detta faktum.

 

Du vet att du har en bra innehållsstrategi om: du har en tydlig plan för vilken typ av innehåll du kommer att publicera i varje kanal. Att det bidrar till att bygga ditt varumärke ur ett större perspektiv oavsett var och hur din publik kommer i kontakt med det.

 

 

SMCC strategi

 

Vad är en SMCC -strategi? SMCC är en förkortning för social media custome care dvs kundvård på sociala medier. Varför behöver kundsupport en strategi? För utan det kommer ditt team inte att veta hur de bäst kan närma sig kundklagomål (eller beröm), vilka mätvärden att fokusera på och hur man håller sig till din varumärkesröst i detta sammanhang.

 

Om du kollar på företag som du tror har en bra närvaro i sociala medier när det gäller kundsupport, ser du att de har en sak gemensamt: ett sammanhållet tillvägagångssätt. Detta kan innebära ett dedikerat supportkonto på Twitter, ett unisont sätt att svara offentligt och ett manus för hur man flyttar offentliga frågor vidare till att svara privat. Här ser även andra att klagomålet eller feedbacken hanteras.

Du vet att du har en bra SMCC-strategi om: alla i ditt team vet hur man offentligt ska svara på klagomål, feedback och beröm med varumärkeshatten på. vilka mätvärden deras aktivitet mäts på och naturligtvis arbetar alla med ett gemensamt synsätt vad gäller ärendehantering.

 

Tips: de flesta användare av sociala medier klagar eller berömmer varumärken ofta, men få kommer faktiskt att tagga varumärket. Använd sociala lyssningsverktyg (vi erbjuder ett fantastiskt sådant) för att hitta och svara på varje omnämnande - det uppskattas mycket av kunderna.

 

Kundresestrategi

 

Den här är lite mer komplex, särskilt om din organisation inte är inom det traditionella B2C/B2B-utrymmet. Men utan en tydlig bild av hur resan för din publik ser ut, kan du hämma dina kommunikationsinsatser och kanske misslyckas med att få ut det mesta av dina sociala mediekanaler. För ett konsumentinriktat eller B2B-företag tar denna strategi en hel del tid att implementera, men den är viktig.

 

Varför och vart  ifrån får någon reda på ditt varumärke från början? Det kan vara från en rekommendation, en organisk sökning, en annons eller genom relevant innehåll. Vilka av dessa kontaktpunkter går igenom, eller kan dirigeras genom och förstärkas med, sociala medier? Hur spelar sociala medier in i din försäljningstratt? Din merförsäljning, kundbehållning och lojalitet? Svaret är: där det verkar vettigt - och du kommer inte att veta var det är vettigt om du inte kartlägger de gemensamma vägarna. (Helst är det här du också gör ordentlig användargruppsundersökning.)

Ideella organisationer, lokala myndigheter, politiska partier och andra typer av organisationer får inte sälja en fysisk produkt eller ha en "försäljningskanal" på samma sätt. Men det betyder inte att din publik inte har särskilt specifika kontaktpunkter med dig under sin livstid. Ju bättre strategi du har för att vara där när det behövs, desto bättre resultat kommer du att se i det stora hela.

 

Du vet att du har en bra kundresestrategi om: du förstår alla typiska och mest möjliga vägar som din målgrupp tar när de engagerar sig med dig eller en liknande tjänst, och kan peka ut kontaktpunkterna där sociala medier kan användas för att synkas med deras behov.

 

Optimeringsstrategi

 

Vad är din strategi för att optimera det du gör löpande? Har du mätbara KPI:er? Ett sätt att följa upp och vidta åtgärder mot dem? Hur kommer du att optimera i praktiken - kommer du att utföra A/B-tester av innehåll, be om feedback eller sätta upp NPS-poäng?

Det räcker inte att ha en vag avsikt att förbättra. Du måste ha en handlingsbar plan och få ditt team ombord att den ska genomföras. Vilken data kommer du att titta på, när, hur och vad är processen för att agera på insikterna kontinuerligt? Att ha en skriftlig plan på plats kommer att föra dig vidare till verkligt datadriven hantering av sociala medier.

Du vet att du har en bra optimeringsstrategi om: du har någon ansvarig för optimering, du vet vad du ska mäta och du har en process på plats för att vidta åtgärder på det du ser.

 

Vill du veta mer om vårt verktyg för hantering av sociala medier?

Låt oss berätta mer om RelationDesk och få en gratis provperiod!

Boka demo

Ladda ned hela e-boken

Social media management is becoming business critical

Ladda ned guide

Innehållsförteckning