Speech to text ger blixtsnabb koll på närvaron i etermedia

Tänk dig att ditt företag omnämns i ett nyhetsinslag på SVT och att du, en kort stund senare, har inslaget i din bevakning och kan agera. 

Det är nu fullt möjligt med Retrievers nylanserade digitala bevakning av radio, tv och podcasts. Sara Ryman, Customer Manager på Retriever och projektledare för den digitala bevakningen av radio och tv, berättar om den nya tjänsten.

 

Hur fungerar den nya tjänsten?

– Med hjälp av tekniken speech to text omvandlas tal till text automatiskt. Till exempel kan vi lyssna av ett radioprogram och med teknikens hjälp omvandla allt som sägs i programmet till sökbar text. Samma sak med tv och webb-tv, men där kompletterar vi speech to text med en teknik som identifierar all text i bilden, som namnskyltar, grafik och liknande. Den sökbara texten matchas sedan mot våra kunders sökord och kunden får en kort stund efter sändningens slut reda på att de har omnämnts och vad som sagts i inslaget säger Sara Ryman Customer Manager på Retriever och har varit projektledare för arbetet med att ta fram digital bevakning av radio, tv och podcasts.


Vad är vinsterna för kunderna?

– Äntligen har vi lyckats automatisera hela vår bevakningstjänst. Tidigare har bevakningen av radio och tv varit en manuell process som varit mindre effektiv och mer tidskrävande. Det kommer nu att gå betydligt snabbare och vi kan bevaka ett bredare underlag, utan att tumma på kvaliteten. Det blir helt enkelt fler sändningar och program i paketet.

 

Vad ingår i leveransen?

– Kunden får veta att det skett en träff enligt deras sökkriterier i ett radio- eller tv-program. De får även veta vad som nämnts och vid vilken tidpunkt i inslaget det har skett. I leveransen ingår även en länk till inslaget på webben.

 

3 största fördelarna med digital bevakning av radio, tv och podcast

  • Snabbare leveranser. Tiden från sändning till dess att inslaget blir tillgängligt via Retrievers tjänster har minskat rejält. Bevakningen pågår dessutom dygnet runt.
  • Bredare underlag. Bevakningen omfattar fler sändningar och inslag än tidigare.
  • Relevanta träffar. Kunden får fler relevanta träffar i radio, tv och podcasts.

Fungerar tekniken även för podcasts?

– Ja, absolut! Det var faktiskt just podcasts som vi började bevaka med speech to text. Podcasts är både många till antalet och ofta ganska långa – inte sällan upp emot en timme. För att kunna bevaka dessa krävdes helt enkelt en ny typ av teknik.

 

Hur blir det för de kunder som redan har Retrievers etermediabevakning?

– Vi genomför ett sömlöst skifte till den nya tekniken och de får ta del av den nya tjänsten per automatik. Den stora skillnaden för kunderna är att de kommer få snabbare leveranser och mer material.

 

Tidslinje: 10 år med bevakning av radio och tv

  • Tidigare indexerade Retriever själva den text som fanns på webben och länkade till de nyhetsinslag som fanns tillgängliga där.
  • 2009 startar manuell indexering av nyckelord. De sju största nyhetssändningarna i SVT och TV4 ingår.
  • 2010 utökas bevakningen till 25 programpunkter, varav hälften från radio.
  • 2015 ingår 62 programpunkter, hälften radio och hälften tv. Nu startar även indexering av undertexter i tv.
  • 2017 lanseras manuell indexering av namnskyltar och annan text som inte ingår i ordinarie undertext. Bevakningen består nu av 73 etersändningar av olika slag, varav 27 från radio.
  • 2017 lanseras även vår helt digitala bevakning av podcast med tekniken speech to text.
  • 28 november 2018 blir bevakningen av radio och tv även den helt digital. Med hjälp av tekniken speech to text blir resultatet snabbare och mer omfattande, till samma höga kvalitet som vid manuell indexering.