Mer tid och större möjligheter med hjälp av AI

Förändrade medielandskap och ett enormt informationsflöde kräver nya sätt att hantera och analysera information. De senaste två åren har Retriever utvecklat en AI-plattform som skapar stora mervärden för kunderna. Nu har denna plattform tagit ytterligare kliv framåt.

Enligt IBM har 90 procent av all data i världen skapats bara de senaste två åren. Det är tydligt även hos Retriever, som dagligen bearbetar cirka fyra miljoner artiklar, inlägg, sändningar och poster i Sverige och internationellt. Det är cirka 40 gånger större volymer än för bara tio år sedan. Dessa enorma mängder kräver ett smart och välutvecklat system för att bearbeta materialet. Det är här Retrievers nya AI-baserade plattform kommer in. För två år sedan började utvecklingen av plattformen, som med hjälp av AI-teknik, underlättar och effektiviserar analytikernas arbete, så att de får mer tid för djupare analyser.


­– Våra analytiker måste kunna strukturera och analysera väldigt stora mängder text. Det görs till exempel genom ämneskategorisering eller genom att identifiera företag, personer och platser, säger Leif Uwe Vogelsang, manager digital insight och ansvarig för Retrievers AI-projekt.

Hittills har detta arbetet gjorts manuellt men med den nya plattformen kan systemet själv, via speciella metoder och algoritmer, hitta och kategorisera ämnen.

 

– Med vår AI-plattform kan vi till exempel identifiera nya och okända personer och företag som nämns i samma sammanhang som våra kunder. Vi kan även identifiera vilka experter medierna använder inom olika ämnesområden. Det ger enorma möjligheter att analysera det okända, jämfört med tidigare då vi varit tvungna att använda manuella listor och söka efter redan kända namn, säger Leif Uwe Vogelsang.

Till exempel kan systemet nu svara på frågan: vem är Sveriges mest diskuterade när det gäller utbildning?

 

– Det kan vi göra utan att ha en lista med namn som vi letar efter, eftersom vår AI-plattform automatiskt identifierar personnamn i text och kan länka personen med temat i artikeltexten, fortsätter Leif Uwe Vogelsang.

 

Retriever Insights förlängning av AI-plattformen

 

Parallellt med utvecklingen av AI-plattformen har Retriever även utvecklat en ny tjänst för interaktiva analyser – Retriever Insights. Med hjälp av Retriever Insights kan kunderna få data och medieanalyser levererade kontinuerligt och själva gå in och titta på data, klicka runt i interaktiva delar i rapporten, samt även få upp artiklarna bakom statistiken. Denna interaktivitet öppnar upp för bättre insikter och djupare analyser av kundens mediebild.

 

– Retriever Insights är en naturlig förlängning av AI-plattformen och en tjänst som ger analytiker och kunder mycket bättre möjlighet att analysera och få insikt i de stora mängder data som vi får fram med hjälp av AI-plattformen, säger Leif Uwe Vogelsang.

 

Utveckling av masterstudenter

 

Nu har AI-plattformen, bland annat med hjälp av tre mastersstudenter från Universitetet i Oslo och NTNU, utvecklats ytterligare. Under sommaren arbetade studenterna, som kom från konsultföretaget Netlight Consulting med att förenkla användargränssnittet så att Retrievers analytiker kan använda systemet enklare och mer effektivt.

 

– Vi intervjuade flera analytiker och tog fram en kravlista mot bakgrund av de intervjuerna. I den specificerade vi vad vi ville förbättra i användargränssnittet. Efter vårt arbete har det blivit en mer intuitiv process att använda systemet. Det sparar tid för analytikerna så att de kan använda mer tid på själva analysarbetet. Det i sin tur gagnar förstås kunderna, säger Live Årmot Brastad, UX-designer och mastersstudent vid universitetet i Oslo.

 

Nästa steg: Bild och film

 

Men det stannar inte där. Den automatiserade textanalysen är nu i full produktion och nästa steg är att bygga vidare på AI-plattformen så att den i framtiden även kan känna igen produkter, logotyper och ansikten i bilder och filmer.

 

– Vi behöver inte bara vara begränsade till text. Just nu tittar vi även på hur vi, med hjälp av AI, ska kunna automatisera igenkänning i bilder och video, till exempel på sociala medier. Om man har ett system som automatiskt känner igen ansikten och produkter underlättar det förstås analysen väsentligt och skapar mervärde åt kunderna i slutänden, avslutar Leif Uwe Vogelsang.