AI ÄR EN DEL AV VÅRA LÖSNINGARS DNA

Retriever och våra AI-drivna lösningar

Boka demo

Upplev enastående mediebevakning och analys skräddarsydd efter dina behov

På Retriever har vi varit ledande inom AI-driven mediebevakning och analys långt före den nuvarande AI-trenden. Vi ser AI-tekniken som en del av vårt DNA - en viktig del av vilka vi är och vilka lösningar vi erbjuder. 

 

Med många års expertis och engagemang är vi stolta över att kunna kalla oss pionjärer inom området. Idag erbjuder vi oöverträffade AI-drivna lösningar som är skräddarsydda specifikt för dig och ditt företag. 

En pionjär på den nordiska marknaden

Vi har i många år arbetat med att utveckla och noggrant testa språkmodeller som är skräddarsydda för de nordiska språken. På så sätt kan vi säkerställa att vi levererar exceptionellt exakt och grundlig mediebevakning och analys till våra nordiskt inriktade kunder.

retriever-ai-pioneer-on-the-nordic-market
 

AI-driven kommunikationsanalys som ger skräddarsydda insikter

Våra AI-analysverktyg är utformade för att vara kundspecifika. Det innebär att du garanterat får förfinade insikter som uppfyller dina specifika behov och mål. Konventionell sentimentanalys kan tillämpas universellt men tenderar att leverera generiska insikter. Vi är specialiserade på att skräddarsy sentimentanalys specifikt för ditt företag. 

 

Istället för att förlita oss på generisk innehållsklassificering som IPTC-kategorisering, en standard i branschen, ger vi dig som vår kund möjlighet att kategorisera ditt innehåll enligt dina egna unika krav och definitioner. 

retriever-ai-tailored-marketing-tools
 

Få tillgång till unika marknadsledande data tack vare AI

AI-verktyg glänser bara när de har tillgång till rätt data. En av våra främsta styrkor är vår omfattande nordiska medietäckning - vilket ger våra AI-verktyg tillgång till unika, marknadsledande data. 

Under våra över 20 år som ledande mediebevakningsbyrå har vi byggt upp Nordens största digitala nyhetsarkiv. Vår databas innehåller enorma mängder data från det nordiska och internationella medielandskapet, från både redaktionella källor och sociala medier. Och miljontals nya artiklar och inlägg läggs till varje dag. 

Genom våra partneravtal med de viktigaste medierna och mediehusen får vi tillgång till artikelinnehåll i källformat, fulltext och texter bakom betalväggar utan att äventyra mediernas upphovsrätt.

 

retriever-ai-market-leading-data
 

Omdefiniera effektivitet med AI och vårt team av experter

Våra AI-drivna verktyg hjälper dig att effektivisera dina medieövervaknings- och analysprocesser, vilket gör det lättare att utvinna värdefulla insikter som du annars kanske skulle missa. Från språkdetektering till semantisk likhet - vi har utvecklat banbrytande lösningar som förbättrar din övervakning.

Men teknik är bara en del av ekvationen. Vi tror på att kombinera spjutspetsteknik med mänskliga kontakter och personlig service. Vårt team av experter arbetar nära dig för att förstå dina unika behov. På så sätt kan vi ge dig ovärderliga insikter och strategier för att optimera dina kommunikationsinsatser, stärka din varumärkesnärvaro och skapa varaktiga kundrelationer.

retriever-ai-redefine-efficiency
 

Book a demo

Why choose Retriever?

 
retreiver-ai-gain-a-competitive-edge

Skaffa dig en konkurrensfördel

Med vår AI:s omfattande språkstöd och skräddarsydda analyser kan du fatta välgrundade beslut som skiljer dig från konkurrenterna.

retriever-ai-save-time-and-resources

Spara tid och resurser

Våra effektiva AI-applikationer hjälper dig att spara tid, minska det manuella arbetet och fokusera på det som är viktigast - att förstå data och fatta välgrundade beslut.

retriever-ai-uncover-hidden-insights

Upptäck dolda insikter

Våra verktyg för semantisk likhet och anomalidetektering avslöjar värdefulla insikter som annars kanske skulle gå obemärkta förbi, så att du kan reagera proaktivt på förändringar i ditt medielandskap.

 

Lär känna AI-tillämpningarna på Retriever

Utdrag av entiteter

Våra verktyg utför automatiskt entitetsextraktion på allt redaktionellt innehåll.Denna funktion är särskilt användbar för att minska brus i sökresultaten. Om man t.ex. söker efter "Retriever" kan man få fram dokument som handlar om hundar. Men om man söker efter den organisatoriska enheten "Retriever" filtreras artiklar om hundar bort och dokument som rör företaget "Retriever" behålls. En annan vanlig tillämpning av entiteter i Retriever är att göra kvantitativa och kvalitativa analyser av mediebevakningen för specifika individer eller organisationer.

Globala, allmänna och kundspecifika klassificeringar

Få tillgång till automatiserad dokumentklassificering i ett brett spektrum av kategorier. Globala klassificeringar, som IPTC-klassificering, tillämpas automatiskt på alla redaktionella dokument. Dessa globala kategorier är tillgängliga för alla kunder och kan användas som sökfilter på samma sätt som enhetsfilter. Kundspecifika klassificeringar är anpassade för att uppfylla enskilda kunders specifika behov och utvecklas på begäran av våra experter. Allmänna klassificeringar används för vanliga typer av analyser, till exempel för att kategorisera redaktionellt innehåll i "nyheter" och "åsikter". Det förstnämnda representerar faktainnehåll och det sistnämnda representerar någons synvinkel.

Allmän och entitetsbaserad sentimentanalys

Under årens lopp har vi skapat maskininlärningsmodeller som identifierar stämningar i inlägg på sociala medier. Med vårt lyssningsverktyg för sociala medier, Listen, kan du analysera de övergripande sentimenttrenderna över hela segment av sociala data och göra jämförelser sida vid sida. Vi erbjuder också enhetsbaserade sentimentmodeller som extraherar känslor som är specifika för organisationer eller individer som nämns i redaktionella artiklar.

Språkdetektering

Språkfiltret är en viktig aspekt av innehållssökning, särskilt för onlinekällor där språket inte enkelt kan bestämmas genom att ange källan. Nu kan du automatiskt identifiera ett stort antal språk med våra språkdetekteringsverktyg. Verktygen har utvecklats specifikt för de skandinaviska språken, vilket gör att vi kan skilja dem åt trots deras likheter även i korta texter, t.ex. tweets på Twitter/X.

Show more

Semantisk likhet

Semantisk likhet avgör hur lika olika texter är innehållsmässigt. Detta hjälper till att gruppera relaterade artiklar inom sökresultat, till exempel artiklar som täcker samma historia men kommer från olika mediekällor. Att gruppera dem tillsammans sparar tid för användarna och effektiviserar analysuppgifterna. Ett annat område där vi tillämpar semantisk likhet är vid spårning av pressmeddelanden. Våra verktyg identifierar automatiskt vilka artiklar som härrör från pressmeddelanden, vilket effektiviserar analysen av pressmeddelanden.

Utdrag av nyckelord

Sökordsextraktion innebär automatisk identifiering och extrahering av betydelsefulla ord eller fraser från text.Syftet är att erbjuda en sammanfattning av innehållet och hjälpa användare att snabbt få en överblick över de viktigaste ämnena. Vi har utvecklat maskininlärningsmodeller för att extrahera nyckelord från inlägg i sociala medier. Listen, vårt verktyg för att lyssna på sociala medier, använder dessa funktioner för att analysera och jämföra olika sociala segment, som kan inkludera vår kunds konkurrenter eller något anpassat sökämne.

Speech-to-text

Speech-to-text, även känt som taligenkänning, är processen att omvandla talat språk till skriven text. Vi använder maskininlärningsmodeller för tal-till-text för att konvertera en mängd olika typer av talat innehåll, som TV- och radiosändningar, podcasts och YouTube-videor, till text. Denna typ av konvertering gör talat innehåll tillgängligt och sökbart.

Upptäckt av anomalier

Identifiera oväntade och betydande förändringar inom de sociala mediesegment som du övervakar med våra algoritmer för anomalidetektering.Dessa förändringar inkluderar plötsliga ökningar eller minskningar av antalet inlägg i sociala medier som matchar specifika sökkriterier eller ökningar av engagemang.

Kom igång

Börja din AI-drivna mediebevakningsresa med Retriever

Boka demo