”Vi måste riva murarna”

Organisera er som en enhet och synka budskapen i alla era kanaler. Niklas Thelning, Sverigechef på Retriever, svarar på fyra frågor om varför integrerad kommunikation är nödvändig för bästa effekt.

Det pratas mycket om integrerad kommunikation – vad är det egentligen?

– Allt som en organisation kommunicerar påverkar hur vi uppfattas. Vi måste hålla ett stringent budskap ut mot målgruppen i våra egna kanaler, sociala forum, i redaktionella miljöer och i köpt utrymme. Jag tror att allt fler kommer jobba enligt exempelvis PESO-modellen som har ett mottagorienterat förhållningssätt till kommunikation och bryr sig mindre om interna strukturer. För mottagarna innebär detta i bästa fall att relevansen i kommunikationen blir högre och skapar mer värde än i dag.


Vad innebär detta för hur vi organiserar oss?

– Vi måste riva murarna mellan marknadsavdelningen, pr/press, kommunikation, kundtjänst och organisera oss som en enhet. I dag jobbar många i silos utefter olika kommunikationskanaler. Även bevakning och mätning av kommunikationen måste följa med i detta tänk. Jag hoppas allt fler börjar titta på den samlade effekten för organisationen istället för att enbart följa upp vad enskilda kanaler presterar, exempelvis enligt branschorganisationen Amecs modell.

"Vi måste riva murarna mellan marknadsavdelningen, pr/press, kommunikation, kundtjänst med mera och organisera oss som en enhet."

 

Vad är fördelarna för organisationen?

– Bättre förutsättningar att nå effekt. När alla delar samverkar och stödjer varandra är vi som bäst. Kan vi ta driva ett enhetligt budskap mot våra intressenter och anpassa detta utifrån olika målgrupper och kanaler är jag säker på att kommunikationsinsatsens effekt blir optimal.

 

Hur kommer man i gång?

- Allra viktigast är att börja med att sätta en gemensam kommunikationsstrategi med gemensamma mål och bestämma hur dessa ska mätas och följas upp. När ni väl kommer i gång måste ni vara beredda på att revidera om ni inte når målen. Kolla gärna in de sju stegen för uppföljning i Amecs modell. Enligt mig måste vi konstant utmana gamla sanningar för att finna nya vägar.