Rapportsläpp: Hur rapportera media om bistånd?

Retriever har analyserat bilden av svenskt bistånd i svenska redaktionella medier under 2019 och 2020. Rapporten visar vilka frågor som får mest publicitet, vilken typ av kritik som syns i media och vem som hörs i biståndsdebatten. 

Rapporten lanseras onsdagen den 9 juni kl 9.30-10.30 på ett webinarium.

 

Rapporten visar:

  • vilka frågor som dominerar i biståndsrapporteringen
  • vad som kritiseras och problematiseras inom biståndet
  • i vilken utsträckning felaktigheter och missuppfattningar om bistånd får genomslag i media
  • hur rapporteringen om biståndet påverkas av coronapandemin

Rapporten presenteras av Madeleine Plyme Lindhé och Sofia Cottman från Retriever. Presentationen följs av tid för frågor och diskussion. 

 

Medieanalysen har gjorts på uppdrag av Act Svenska kyrkan, Diakonia, ForumCiv, IM (Individuell Människohjälp), Plan International Sverige och WeEffect. 

 

Medverkande 

Madeleine Plyme Lindhé, Senior medieanalytiker på Retriever
Sofia Cottman, Senior medieanalytiker på Retriever
Marcus Lundstedt, Press- och påverksanschef på We Effect
Gunnel Axelsson Nycander, Policyrådgivare på Act Svenska kyrkan
 
Anmäl dig senast den 7 juni för att få länk till webinariet.