Utrymmet för andra nyheter än corona har halverats

Upplever du att det är svårt att få ut något annat än coronarelaterade budskap i media just nu? I så fall är det inte konstigt. 

Nästan hälften av utrymmet i svenska redaktionella medier har de senaste månaderna upptagits av coronanyheter, vilket lett till minskad rapportering om exempelvis klimatet och gängvåld men ett uppsving för sjukvård- och arbetsmarknadsfrågor.

Sedan i januari har coronaviruset omnämnts i nästan en halv miljon artiklar och inslag i svenska redaktionella källor. I mars utgjorde coronanyheter drygt 40 procent av allt som publicerades i media och i april är andelen ännu större då nästan hälften av medieutrymmet har vigts åt nyheter om covid-19. Då ska vi också påminna oss om att ju mer etablerad situationen med corona blir i samhället, desto fler nyheter kan handla om dess effekter utan att faktiskt omnämna virusets namn. Vi kan därför anta att betydligt fler än hälften av alla artiklar och inslag de senaste månaderna har handlat om corona, eller åtminstone dess effekter.


 

Minskat utrymme för annat än corona

 

Eftersom antalet artiklar som svenska källor totalt publicerat under den här perioden ligger i linje med månadssnittet förra året kan vi dra slutsatsen att utrymmet för andra nyheter än corona har halverats. Tittar vi på nyhetsteman som klimatet, gängvåld och flyktingfrågan som det rapporterades mycket om förra året, ser vi en markant nedgång för denna typ av nyheter de senaste månaderna. Å andra sidan har frågor om sjukvård och arbetsmarknaden fått sig en rejäl skjuts upp på den mediala agendan, men såklart med koppling till corona.

 

 

Tittar vi på enskilda källor sticker Dagens industri och Svenska Dagbladet ut då båda tidningarna har vigt betydligt mer än hälften av sina artiklar åt coronanyheter i mars och april, vilket kan förklaras med deras fokus på ekonominyheter. Även nyhetsbyrån TT:s nyheter under mars och april har till nästan 60 procent handlat om corona.

 

 

Brist på icke-corona nyheter

 

Trots att corona tar upp en större andel av medieutrymmet i april ligger antalet artiklar om viruset i linje med mars. För corona till trots har april varit en relativt mediefattig period, med färre artiklar än en genomsnittlig månad sett till det senaste 1,5 året. Kanske är det så att samhällets "tillfälliga paus", med inställda konserter, sportevenemang och nedstängda verksamheter lett till en viss nyhetstorka, bortsett corona. Under de två senaste månaderna är det få händelser utöver coronarelaterade som skapat någon större uppmärksamhet eller engagemang i media. De flesta händelser som fått något betydande genomslag hände strax innan corona slog igenom med kraft i svenska medier. Lex Lilla hjärtat och flyktingsituationen vid den grekisk/turkiska gränsen är exempel på nyheter som fick stor uppmärksamhet både i redaktionella och sociala medier i början av mars. Från mitten av mars är exemplen färre. Finansinspektionens stora bot mot Swedbanks penningtvätt är ett och bortgången av författaren P-O Enquist ett annat.

 

Metod: Sökningen görs i hela Retrievers databas för redaktionell press: både tryckt, webbaserad och etermedia. Totalt undersöks 1 648 unika källor. Sökningen har gjorts på olika varianter av corona- och covid19-begrepp.

 

Fakta i detta inlägg får spridas med angivande av källa.