Trump vinner kampen om utrymmet i svensk media

Om dagens presidentval handlat om de två kandidaternas utrymme i svensk media så hade Retriever kunnat presentera en klar vinnare. 

Donald Trumps presidentkandidatur har nämligen omnämnts nästan dubbelt så mycket som Joe Bindens i svenska redaktionella källor.

 

Under de två senaste månaderna har Donald Trumps och Joe Bidens presidentkandidaturer omnämnts i tusentals redaktionella print- och webbartiklar i svensk media. Mellan 1 september och 2 november har Trump omnämnts i 17 387 artiklar medan Biden figurerat i 9 387 artiklar. Donald Trump har med andra ord fått nästan dubbelt så stort medieutrymme som sin motståndare i frågor som är kopplade till valet och deras presidentkandidaturer.

 

Trump_vs_Biden_omnamnade_1

 

Trump_vs_Biden_omnamnade_2

 

Presidentkandidaternas synlighet i publiciteten

Rapporteringen om Donald Trump och valet är inte bara mer omfattande i fråga om antalet artiklar. Trump är även mer synlig i publiciteten och figurerar i betydligt fler rubriker, 6 918 stycken jämfört med Bidens 2 137 rubriker. Trump syns även på fler förstasidor, 94 stycken, vilket är nästan dubbelt så många som Biden syns på.

 

Trump_vs_Biden_rubriker

 

Trump_vs_Biden_forstsidor

 

Mediekonsumenternas engagemang för Trump och Biden

 

Webbartiklarna om Donald Trump och valet har totalt fått drygt en halv miljon interaktioner i sociala medier, vilket är mer än dubbelt så många som artiklarna om Joe Biden och valet fått. I den artikel som spridits mest på Facebook och Twitter är det dock Joe Biden som nämns, med anledning av att Facebook i USA beslutat att blockera The New York Posts spridning av korruptionsuppgifter kring Biden.

 

Trump_vs_Biden_interaktioner

 

Svensk medias stora fokus på amerikanska valet

 

Det amerikanska valet har onekligen fått stor plats i svensk media. Oproportionerligt stor plats tycker vissa kritiker, vilket tidningen Journalisten skrev om för några dagar sedan. För att sätta rapporteringen om de två presidentkandidaterna i ett större perspektiv, kan vi till exempel jämföra med hur stort medieutrymme de svenska partiledarna fått under samma period. Här ser vi att det krävs tre partiledare, Stefan Löfven (S), Ulf Kristersson (M) och Ebba Busch (KD), för att matcha rapporteringen om Donald Trump och valet.

 

Trump_vs_Biden_presidentkandidatur

 

Slutsatsen är således att om dagens presidentval handlat om de två kandidaternas utrymme i svensk media så hade Retriever kunnat presentera Donald Trump som en klar vinnare. Vilken den riktiga vinnaren blir återstår att se.

Trump_illustration

 

Metod och underlag: Sökningen görs i hela Retrievers databas för redaktionell press: både i tryckt, webbaserad media. Totalt undersöks 1 501 unika källor. Sökningen har gjorts på Trump respektive Biden kopplade till relevanta sökord för amerikanska valet. Perioden som undersökts är 1 september till och med 2 november 2020.
 
Fakta i detta inlägg får spridas med angivande av källa.