Tredje kvartalet med corona: medias rapportering minskar rejält

Under årets tredje kvartal har det publicerats nära 400 000 artiklar och inslag om coronakrisen i svenska redaktionella medier. 

Trots att corona fortfarande är den enskilt mest bevakade frågan kan vi konstatera att rapporteringen halverats jämfört med andra kvartalet och att andra frågor så som organiserad brottslighet och klimatfrågan återigen börjar ta större plats i svensk media.

 

I augusti hade svenska redaktionella medier publicerat över en miljon artiklar och inslag om corona och covid-19 sedan pandemins start i början av året. Och rapporteringen fortsätter att vara intensiv. Under tredje kvartalet publicerades det i snitt runt 26 000 artiklar i veckan om corona och totalt 371 782 artiklar under hela kvartalet. Jämfört med andra kvartalet är det dock nästan en halvering.

 

 

Det största ämnet i coronarapporteringen i Q3 är medicin och hälsa, följt av ekonomi och näringsliv. Sport har ökat något under kvartalet, ekonomi och näringsliv har minskat något.

 

Corona tar mindre plats i svenska medier

 

Retrievers mätningar visar också att coronanyheter utgör en allt mindre andel av det totala medieutrymmet. Under Q3 utgjorde coronanyheter var fjärde artikel och i september var andelen nere i 20 procent. En stor skillnad mot i april då coronanyheter utgjorde nästan varannan artikel i svenska redaktionella källor. Under Q3 ser vi också att vissa stora nyhetsteman från 2019 som under pandemin hamnat lite i medieskuggan, återigen tar stor plats. Det gäller bland annat rapporteringen om gängvåld och organiserad brottslighet som mer än fördubblas i augusti och september jämfört med årets tidigare månader. Rapporteringen om klimatfrågan börjar också ta fart under september och amerikanska valet är ett annat tema som givetvis upptar allt större plats i svensk media.


 

Andra nyheter än corona engagerar mer

 

Under det tredje kvartalet ser vi också att mediekonsumenterna börjar engagera sig för andra nyheter än corona. Sedan pandemins start har det varje månad varit en coronanyhet som väckt mest uppmärksamhet i sociala medier. I augusti bröts trenden då de mest spridda artiklarna i sociala medier (totalt sett i Sverige) istället handlade om gängvåld och organiserad brottslighet. Inte heller i september var det en coronaartikel som spreds mest i sociala medier, utan nyheten om att Preem drar tillbaka sin ansökan om utbyggnad i Lysekil. I Q3 fick coronaartiklarna totalt 12,6 miljoner interaktioner, det är mer än en halvering jämfört med antalet interaktioner i Q2. Den överlägset mest delade coronaartikeln i Q3 (91 379 interaktioner) var Eveline Jacobsons sommarprat från juli, där hon berättar om hur det varit att jobba som sjuksköterska på intensivvården under coronapandemin.

 

Första kvartalet som regeringen dominerar coronafrågan i media

 

Precis som tidigare under året är det Folkhälsomyndigheten och statsepidemiolog Anders Tegnell som är de mest utmärkande aktörerna i publiciteten om corona. Nytt för tredje kvartalet är dock att regeringens representanter för första gången får större utrymme i coronafrågan än Folkhälsomyndighetens representanter. Det beror främst på att omnämnanden av Anders Tegnell minskar, snarare än att regeringen ökar.

 

 

Metod för coronasökningen: Sökningen görs i hela Retrievers databas för redaktionell press: både tryckt, webbaserad och etermedia. Totalt undersöks 1 648 unika källor. Sökningen har gjorts på olika varianter av corona- och covid19-begrepp.

 

Fakta i detta inlägg får spridas med angivande av källa.