Tre tips för att lyckas med din årsanalys

Facit och framtid i ett – en bra årsanalys sammanfattar mediebilden av din verksamhet och fungerar som underlag när kommande kommunikationsinsatser ska planeras. 

”Årsanalysen hjälper dig helt enkelt att jobba smartare, att förstå vad som funkar och vad som inte funkar”, säger Helen Widmark, analyschef på Retriever.

 

En medieanalys beskriver hur din verksamhet syns och presenteras i tv, tidningar, redaktionella sajter och i sociala medier. Medieanalyser kan göras löpande men även punktinsatser vid krishantering och kampanjer ger ett kvitto på hur kommunikationen faktiskt når ut och vilket resultat den ger. En årsanalys görs en gång per år och ger en strukturerad översikt av genomslaget i media under året.


– Alla som anser att media kan påverka ett varumärke bör utvärdera sin mediebild med jämna mellanrum och då är en årsanalys en bra start, säger Helen Widmark som har jobbat med medieanalys i nära två decennier.

Som chef på nordens största avdelning för medieanalys leder hon utvecklingen i branschen och menar att en årsanalys är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att få koll på mediebilden.

– Har man gjort tio aktiviteter under året kan man enkelt se vilka som har fungerat bra och som man kan jobba vidare med under nästa år.

 

Analysen, ett strategiskt underlag

 

Årsanalysen omfattar ofta både en kvantitativ del för det totala genomslaget och en kvalitativ del för djupare analys i såväl redaktionella medier som sociala medier. Analysen är en summering, men ska självklart också användas som ett strategiskt underlag för att hitta styrkor, svagheter, hot och möjligheter.

 

– Det kanske exempelvis finns delar i landet där din verksamhet vill nå en viss målgrupp men aldrig får någon publicitet. Då kanske du behöver jobba mer just i den regionen för att få fler artiklar publicerade, fortsätter Helen.

 

Att rikta in sig på mindre regioner och lokala tidningar kan i dagens digitala medielandskap också visa sig vara ett effektivt sätt att nå en stor publik tipsar Helen.

 

– En mindre landsortskälla med liten räckvidd kan plötsligt få en väldigt stor spridning när en nyhetstext på webben delas mycket i sociala medier, säger Helen.

 

Glöm inte delningarna

 

Mediekartan ritas om och användarbeteende förändras. Analys av delningar i sociala medier är något som blir allt viktigare inom medieanalys. För att kunna dra rätt slutsatser i en årsanalys måste man förstå hur redaktionella och sociala medier samverkar.

 

– Tanken är att medieanalysen ska hjälpa till att peka ut riktningen för, och underlätta, kommunikatörers vardag. Att förstå vad som funkar och vad som inte funkar. Det gäller att hitta de kanaler, de medier och de aktiviteter som ger maximal effekt för kommunikationen. Årsanalysen är ett verktyg som hjälper en att jobba smartare.

 

Tre tips för att lyckas med din årsanalys

  1. Vet ni inte vad ni vill mäta? I bästa fall finns det en kommunikationsstrategi som stöttar affärsmålen, då har vi bra förutsättningar till att mäta rätt saker. Om ni känner er osäkra på vad ni vill mäta så är det en bättre början att beställa en lite enklare statistikrapport. Det kan man då använda som diskussionsunderlag för att sätta upp nästa års KPIer och strategi för att sen vara redo för till exempel en kvartalsanalys i nästa år.
  2. Tänk ut er drömbild: Vilken typ av publicitet är din drömpublicitet? Vi kan på ett objektivt sätt se hur väl din drömbild stämmer överens med verkligheten.
  3. Våga välja bort: Finns det vissa medier eller sociala kanaler  som är viktigare än andra? Ingen är betjänt av att analysera allt, analysera i stället det som är relevant.