Tre snabba med Mikael Andersson.

Mikael Andersson går in i rollen som Chief Business Officer för Retriever. 

Han berättar lite kort om vad rollen innebär och vad Retrievers kunder kommer kunna förvänta sig framöver.

 

Hej Mikael, vad innebär din nya roll som Chief Business Officer?

Min roll som CBO innebär att jag kommer att bistå VD och landschefer i kommersiella aktiviteter på koncernnivå, inkluderande affärsutveckling, M&A:s och förhandlingar.  En uppgift blir att se till att Retriever får bästa möjliga avtal med mest affärsnytta på alla marknader.

 

Du var tidigare chef för Business Information på Retriever. Vilka erfarenheter tar du med dig från detta och vad önskar du utveckla mer?

Att omvärlden förändras snabbt och det ställer krav på att ha en kundstyrd flexibel organisation. Det går inte att planera för alla olika scenarion, men det är viktigt att ha en hög anpassningsförmåga som företag för att hänga med.

Ingen innovation sker om man inte vågar lämna sin bekvämlighetszon. Jag hoppas kunna bidra med att hitta nya vägar på komplexa problem eller när vi tar fram nya tjänster. Det är också den del jag vill utveckla mer, men sedan behöver man inte alltid uppfinna hjulet igen.

 

Vad kommer Retrievers kunder kunna förvänta sig framöver?

Att Retriever kommer fortsätta investera i organisationen, ny teknik och innovativa tjänster. Vår satsning på AI gör att kunderna kan förvänta sig nya och förbättrade tjänster som underlättar deras arbete. Det som driver oss är att förstå våra kunders värld för att kunna leverera insikter för bättre beslut.