Svininfluensan chanslös mot coronaviruset i media

Det har gått drygt 10 år sedan svininfluensapandemin drabbade världen. Även om H1N1-viruset, mer känt som svininfluensan, för tiden fick stort genomslag i svensk media så får coronaviruset betydligt större medieutrymme på kortare tid.

Under helåret 2009 publicerades 7 957 print- och webbartiklar om svininfluensan i svensk storstadspress. Coronaviruset har från 1 januari till 25 mars 2020 genererat 29 510 artiklar i motsvarande källor. Coronaviruset har alltså på mindre än tre månader omnämnts mer i svensk storstadspress än vad svininfluensan gjorde under hela 2009.

Samtliga storstadstidningar i jämförelsen har redan rapporterat mer om coronaviruset jämfört med vad de skrev om svininfluensan under hela 2009.

Svensk storstadspress publicerade under helåret 2009 totalt 273 print- och webbartiklar om svininfluensan med börskoppling. Det är betydligt färre än börsrelaterade nyheter som berör coronaviruset, vilka uppgått till 5 222 artiklar i storstadspressen. Bland annat ökar börsrelaterade nyhetsinslag i Dagens industri kraftigt som en konsekvens av att coronaviruset, till skillnad från svininfluensan, påverkar börserna i världen i hög grad.

Utvecklingen av antalet artiklar skiljer sig kraftigt om man jämför de första 80 dagarna efter att media började rapportera om svininfluensan respektive coronaviruset. 24 april 2009 publiceras de första artiklarna om H1N1-viruset i svensk storstadspress. Artiklar om coronaviruset börjar cirkulera 6 januari 2020. H1N1-viruset omnämns mer frekvent de första 14 dagarna jämfört med coronaviruset. Därefter är antalet artiklar om coronaviruset genomgående högre. Mellan dag 15 till 49 skrivs i snitt 126 artiklar om coronaviruset i storstadspressen. Från och med dag 51 ökar antalet dagliga artiklar om coronaviruset i snabb takt i och med att viruset breder ut sig över Europa och Sverige. Från dag 65 är artikelmängden om coronaviruset exceptionellt hög.

 

 

 

Metod: Sökningen görs i Retrievers databas för redaktionell press: både tryckt, webbaserad. Källorna som inkluderas i jämförelsen är svensk storstadspress: Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Dagens Industri, Göteborg-Posten, Kvällsposten, GT och Sydsvenskan. Sökningen har gjorts på olika varianter av corona- och covid19-begrepp samt svininfluensa- och H1N1-begrepp som omnämns i media. 

Fakta i detta inlägg får spridas med angivande av källa.


 
Joakim Wennersten
Medieanalytiker
joakim.wennersten@retriever.se

 

 

Läs fler inlägg i RETRIEVER BLOG här.