Svenskar och internet 2021

Hur konsumerar olika generationer sina nyheter och vilken social medieplattform är hetast just? Vi ha sammanställt guldkornen ur Svenskarna och internet 2021, Internetstiftelsens årliga undersökning, som släpptes i veckan. 

Rapporten är en av hörnstenarna i att förstå det svenska folkets internetvanor och årets upplaga är ovanligt fullmatad och tar upp många aspekter av det digitala landskapet. 

 

Svenskarnas mediekonsumtion

 

En av delarna i rapporten är svenskarnas mediekonsumtion, och det kapitlet är självklart extra intressant för oss på Retriever. Föga förvånande har den digitala dagstidningen gått om den fysiska papperstidningen, men nyhetskonsumtionen överlag ligger på en hög nivå bland svenskarna. Nio av tio internetanvändare (8 år eller äldre) tar del av nyheter i någon form på nätet. 40 procent av internetanvändarna läser en digital dagstidning minst en gång i veckan.

 

Mängden platser där svenskarna tar del av nyhetsförmedling, och vad som händer i samhället blir alltmer brokig. Utöver tidningarnas webbsidor, syns också Facebook, Youtube och andra källor.

 

rapport svenska och internet 2021

 

Ur rapporten: 9 av 10 internetanvändare 8 år eller äldre tar del av digitala samhällsnyheter. Nära 7 av 10 använder sig av digitala tidningar för nyheter, varav ungefär lika många via digitala dagstidningar (44%) och kvällstidningar (45%). 3 av 10 nyttjar lokaltidningars appar och webbplatser.

Drygt varannan använder tv-kanalers appar och webbplatser för nyheter om vad som händer i det svenska samhället och runtom i världen, och knappt var tredje använder radiokanalers appar och webbplatser. Lite mer än var fjärde tar del av digitala nyheter från myndigheter via deras appar och webbplatser.

Uppemot hälften tar del av nyheter i sociala medier. Flest anger Facebook (28%) som nyhetskälla följt av Youtube (17%) och endast 7 procent använder Twitter. Andra sociala medier som används för samhällsnyheter är främst Reddit och Instagram – även Flashback och Tiktok omnämns av några. Andra ställen på nätet som nämns är främst Omni samt olika utländska nyhetssajter som exempelvis CNN och BBC.

 

Nyhetskonsumtion: Var rör sig din målgrupp?

 

Olika målgrupper tar del av nyheter på olika sätt. Beroende på om du vill kommunicera med de unga eller de äldre behöver du fundera över var målgruppen befinner sig. Vi kan också notera att Retrievers mediebevakning täcker in alla de platser där nyheter publiceras, från tryckta tidningar, till poddar, tevesändningar och sociala kanaler.

 
rapport svenska och internet 2021

 

Sociala medier – vem befinner sig var?

 
 

Att målgrupper beter sig på olika sätt och konsumerar olika delar av den digitala kakan ser vi också i Svenskarna och internets genomgång över vilka sociala medier som används av vilka åldrar. 95 procent av svenskarna har använt sociala medier det senaste året. Bland de unga är Youtube, Snapchat och TikTok de största medierna, men bland de äldsta dominerar Facebook.20211026-SOI-diagram-3

Det skiljer också kraftigt kring vad de olika målgrupperna gör på de sociala medier.


rapport svenska och internet 2021
Ur rapporten: De yngsta har i huvudsak använt Youtube till att titta på videoklipp och filmer för nöje och underhållning. Det har även av de äldsta ägnat sig åt men allra mest har de äldre tittat och lyssnat på musik på Youtube.

Skillnaderna i användandet av Youtube det senaste året är stora mellan de yngsta och de äldsta. Utöver att betydligt fler yngre än äldre under året har tittat på underhållnings- och instruktionsfilmer, har fler av dem också prenumererat på en kanal och skapat egna filmer som de har lagt upp. De äldsta har i sin tur i högre grad än de yngre tagit del av musik, dokumentärer, nyheter, sport och inspirationsföreläsningar.


Andra saker vi noterade i undersökningen:

 

  • Clubhouse, som många spådde skulle bli den nästa stora aktören inom sociala medier, används endast av 2 procent av internetanvändarna.

  • Under pandemin har många av oss arbetat hemifrån och vant oss vid digitala arbetsmöten och konferenser. Undersökningen visar att 85 procent av svenskarna tycker att helt digitala arbetsmöten funkar bra. Hybridmöten – där några är på plats fysiskt och några finns digitalt är dock mindre populära. Bara 54 procent tycker att de funkar bra, medan 26 procent tycker de funkar dåligt.

  • Att dejta genom appar eller webbtjänster blir allt vanligare. Var femte internetanvändare som är i en relation idag har träffats på nätet. Bland 00- och 90-talister har var tredje träffats på nätet.


Källa: Svenskar och Internet 2021 - rapport av Internetstiftelsen. Diagrammen ovan är lånade från rapporten.

Svenska och Internet 2021

Hela rapporten finns att ladda ner här.

Till rapporten