Så stärker Retriever Hyresgästföreningens kommunikation

Utmaning: Som en nationell medlemsorganisation med stark lokal förankring behöver Hyresgästföreningen kunskap om sitt mediegenomslag både regionalt och nationellt. Genom att exempelvis jämföra mediebilden i de olika regionerna och dra lärdom sinsemellan vill de stärka sitt kommunikationsarbete.


Lösning: En omfattande och skräddarsydd analysrapport som kompletteras med en klassisk mediebevakningstjänst – båda från Retriever. Tillsammans ger de relevanta medieinsikter och gör det möjligt att ständigt utveckla och förbättra kommunikationen på såväl regional som nationell nivå.

 

”Analysrapporten som vi har tagit fram tillsammans med Retriever är oerhört intressant”, konstaterar Anna Wennerstrand, presschef på Hyresgästföreningen. Varje tertial sammanställs i en överskådlig rapport som analyserar Hyresgästföreningens medienärvaro utifrån en rad olika ämnen, däribland vilka frågor och talespersoner som har varit i ropet och ren benchmarkingstatistik. Rapporten är ett stöd när kommunikatörerna ska följa upp sitt arbete men är också ett pedagogiskt material gentemot den övriga verksamheten.

– Rapporten ska inte vara en hyllvärmare utan ett levande arbetsmaterial. Den är en användbar produkt som hjälper oss att utveckla vårt arbete, säger Anna.

 

Analysrapporten skapar positiva synergieffekter

 

För att verkligen dra nytta av den ska man enligt Anna lägga tid på att stöta och blöta innehållet.
– Analysrapporten kan användas för att skapa positiva synergieffekter. Om exempelvis en region får stort genomslag på en pressrelease har vi möjlighet att se om hela organisationen kan dra nytta av deras tillvägagångssätt.


Ett konkret exempel på detta är den diskussion kring bildval som Hyresgästföreningen har haft. Allt började med att analysrapporten visade att pressreleaserna ute i regionerna hade olika genomslag beroende på vilken typ av bilder som användes. Det inspirerade flera av kommunikatörerna att ägna mer tid åt just bildvalet.

 

Enkelt att följa utvecklingen över tid

 

Nu när analysrapporten har några år på nacken uppenbarar sig nya fördelar som att Hyresgästföreningen kan följa mediegenomslaget över tid. För Anna är det framför allt intressant att jämföra den aktuella rapporten med motsvarande månader tidigare år.

– Eftersom vi arbetar en del med säsongsbetonad kommunikation, som när hyrorna förhandlas, är rapporterna särskilt användbara nu när vi kan följa utvecklingen på lång sikt, berättar Anna.

 

Stor fördel att Retrievers mediebevakning kan regionanpassas

 

Vid sidan om medieanalysen har Hyresgästföreningen också en klassisk mediebevakningstjänst hos Retriever. Där omvärldsbevakar de alla tryckta medier och all etermedia på regional och nationell nivå.
– Här är den stora fördelen att vi kan regionanpassa sökningarna utifrån specifika kriterier som talesperson, tidning och ämne. Alla medarbetare runt om i landet ska ha en så relevant bevakning som möjligt, säger Anna.

– Det underlättar att ha den här tjänsten hos Retriever eftersom de då har tillgång till allt råmaterial som ligger till grund för analysrapporterna.

 

Investering värd pengarna

 

Som en medlemsorganisation är det extra viktigt att säkerställa att pengarna som investeras i kommunikationsarbetet förvaltas på ett meningsfullt sätt. Därför utvärderar Hyresgästföreningen årligen Retrievers tjänster och jämför dem med utbudet hos andra leverantörer.
– Än så länge lever tjänsterna upp till våra förväntningar, säger Anna avslutningsvis. Och om de används rätt är jag säker på att denna typ av analyser är användbara för fler organisationer och företag.

 

Maxa analysrapporten med Hyresgästföreningens 3 tips

  1. Lägg krut på uppstarten. Inledningsvis arbetade Hyresgästföreningen nära Retriever för att utforma en rapport som fullt ut fyller sitt syfte. ”Investera tid i början så att den blir riktigt bra. Då får ni ordentlig nytta av rapporten på sikt”, säger Anna.
  2. Gör en årlig utvärdering. Låt inget gå på slentrian utan utvärdera tjänsterna en gång om året. Lever tjänsterna upp till era behov? Hur kan de bli ännu bättre? Finjustera analysrapporten i takt med att behoven förändras.
  3. Använd den kompetens som finns hos Retrievers analytiker. De vet hur analysrapporten ska skapas för att vara användbar medan ni som kund har koll på vad den ska innehålla. Tillsammans gör ni en bra produkt.