Nyhetsåret 2017

Donald Trump och terrorism är de två teman som figurerar oftast i mediernas rapportering. Andra teman som ligger högt på medieagendan är IS, kriget i Syrien, Nordkorea och Brexit. Installationen av en ny president i USA har alltid ett högt nyhetsvärde. Sannolikt bidrar Donald Trumps icke-politiska bakgrund, vidlyftiga twittrande och föga statsmannamässiga agerande till en än mer uppskruvad medial uppmärksamhetsnivå. Av de frågor som Trump driver är det de många turerna kring det föreslagna inreseförbudet, finansieringen av muren mot Mexiko samt mer eller mindre giftiga ordväxlingar med Kim Jong-Un respektive Vladimir Putin som ges störst utrymme i svenska medier.

Nyheter rörande Nordkorea gör landet till en av raketerna i medierna under 2017. Jämfört med 2016 ökar rapporteringen om Nordkorea med 171 procent. Det ökade mediala intresset orsakas av Kim Jong-Uns provokationer i form av dels ett pärlband av missiltester och dels verbala förolämpningar och hot främst utväxlade med Donald Trump. Mordet på Jong-Uns bror bidrar ytterligare till publicitet om det slutna landet.

Terrorism är årets näst största ämne i medierna och frågan avhandlas i något fler artiklar/inslag än under 2016. Dessvärre är detta fenomen fortsatt aktuellt. Det beror på såväl upprepade dåd i olika delar av världen som en debatt om upprinnelsen till terrorismen samt hur den ska motverkas och dess konsekvenser hanteras. De enskilda terrordåd som ägnas störst utrymme i svenska medier är de som utspelar sig i Stockholm, Barcelona, Manchester och intill Westminster i London (i fallande ordning). Terrordåd innehåller flertalet av de ingredienser som gör att medielogiken talar för en intensiv rapportering om dem. De är dramatiska, plötsliga, negativa samt berör och får konsekvenser för många människor. Närhetsprincipen gör också att dådet på Drottninggatan avhandlas i 40 procent fler artiklar/inslag än de övriga tre terrordåden omnämns i sammanlagt.

Sveriges politiska liv figurerar förstås också ofta i medierna under året. De frågor som letar sig in på den totala nyhetstopplistan är #metoo, bostadsmarknaden, NMR, förortsvåldet, Moderaternas kris, Transportstyrelseskandalen samt försvaret/ Ryssland. Av dem är det NMR och Moderaternas kris som ökar allra kraftigast från 2016 (#metoo och Transportstyrelsens outsourcing är nya för året).

Flertalet riksdagspartier uppmärksammas i fler publiceringar under året än under 2016. Möjligen återspeglar det en stigande temperatur inför valåret 2018. 2017 nämns Socialdemokraterna flest gånger och Moderaterna förekommer näst oftast. Kristdemokraterna är det näst minst synliga partiet, men dess exponering ökar samtidigt mest av alla. Centerpartiet står för den näst största ökningen under året, vilket sannolikt är intimt förknippat med partiledaren Annie Lööf. Hon är den partiledare vars närvaro i medierna ökar allra mest och hon överträffas endast av kollegerna Stefan Löfven och Anna Kinberg Batra. Det enda parti som är mindre synligt jämfört med 2016 är Miljöpartiet. Här ser vi en motsvarighet på språkrörssidan, där Isabella Lövin går på tomgång medan Gustav Fridolin utmärker sig genom att vara den enda partiledaren som väcker mindre medialt intresse under 2017. Ytterligare en förklaring till MP:s minskade närvaro i medierna 2017 är att den var osedvanligt stor under inledningen av 2016, då det stormade rejält kring personer som Yasri Khan, Mehmet Kaplan och Åsa Romson.