Nu finns tjänsten Verklig huvudman tillgänglig

Tjänsten verklig huvudman innehåller information om verklig huvudman och gör det möjligt att verifiera ett företags verkliga huvudman eller huvudmän. Du genom denna tilläggstjänst se detta direkt via vår portal eller via API integrerat i era befintliga system och processer.

Den 1 augusti trädde en ny penningtvättslag (2017:630) och en lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän i kraft. Lagen om verkliga huvudmän syftar till att förbättra möjligheterna att inhämta den information som EU-direktivet kräver, vilket syftar till bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Information om verklig huvudman eller huvudmän ska av de flesta företag anmälas till Bolagsverket. Vissa undantag finns. Mer om det går att läsa mer om på Bolagsverkets hemsida.


- Det känns fantastiskt att lansera tjänsten verklig huvudman och det här är ytterligare ett kliv i vår satsning att arbeta med compliance-frågor. Det kommer att skapa insikter oavsett om du arbetar inom juridik, bank, redovisning och revision eller journalistik säger Jonas Blomqvist, Business Area Manager på Retriever Business & Research.

 

Vad är en verklig huvudman?

  • En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening.
  • En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.
  • En verklig huvudman eller huvudmän har mer än 25 procent av rösterna genom aktier, andelar eller medlemskap.
  • Verkliga huvudmän har även rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare.

Kontakta oss

Vill ni veta mer om tjänsten verklig huvudman kontakta oss på Retreiver Business & Research så berättar vi mer business@retriever.se