Ministrar eller myndighetspersoner – vem som står i centrum i de nordiska ländernas coronarapportering skiljer sig åt

Sveriges strategi för att tackla coronapandemin skiljer sig stort från våra grannländers. Nu visar även Retrievers senaste mätningar att det är stora skillnader i vem som får komma till tals i media i coronafrågan i Sverige, Norge och Finland.

Retriever har tidigare undersökt vem och vilka som sätter agendan i svensk media vad gäller coronapandemin. Vi har kunnat fastslå att statsepidemiologen Anders Tegnell har en mycket framskjuten och speciell position och hittills fått dubbelt så stort medieutrymme som statsminister Stefan Löfven i coronafrågan.


 

Regeringsrepresentanter sätter coronaagendan i grannländerna

 

Tittar vi däremot på våra grannländer i väst och öst ser mediebilden väldigt annorlunda ut. Här är det regeringsrepresentanterna, med statsministern Erna Solberg i Norge och premiärministern Sanna Marin i Finland i spetsen, som i störst utsträckning kontrollerar coronafrågan i media. Representanterna från Helsedirektoratet och Institutet för hälsa och välfärd (motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten i Norge och Finland) syns inte ens i hälften så många artiklar som Solberg och Marin.

 

Stefan Löfven syns nästan lika mycket som Erna Solberg och Sanna Marin

 

Även om Stefan Löfven får ser sig omsprungen med marginal av Anders Tegnell så syns faktiskt Sveriges statsminister i nästan lika många artiklar som Norge och Finlands regeringschefer i coronafrågan. Den stora skillnaden är att det totalt sett rapporteras mycket mer om corona i Sverige än i våra grannländer (att det finns fler redaktionella källor i Sverige är en förklaring till detta), vilket betyder att Stefan Löfven syns i en mycket mindre andel av coronapubliciteten. Erna Solberg och Sanna Marin kontrollerar med andra ord medierapporteringen om corona i större utsträckning än vad Stefan Löfven gör.

 

 

 

Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnells säregna ställning sticker ut

 

Den stora skillnaden mellan de tre ländernas coronarapportering ligger dock i hur stort utrymme svensk media ger Folkhälsomyndigheten och statsepidemiologen Anders Tegnell. De dagliga presskonferenserna där bland andra Tegnell medverkar bidrar stort till att det varje dag publiceras hundratals artiklar med citat av Tegnell om coronaviruset och covid-19. Totalt har Anders Tegnell omnämnts i över 24 000 redaktionella artiklar och inslag med koppling till corona. Det är ungefär sju gånger så mycket som Bjorn Guldvog, direktör för Helsediktoratet i Norge och Mika Salminen, direktör för Institutet för hälsa och välfärds i Finland synts i corona frågan i media i sina respektive länder.

 
Metod för coronasökningen: Sökningen görs i hela Retrievers databas för redaktionell press: både tryckt, webbaserad och etermedia. Totalt undersöks 1 648 svenska, 1 250 norska och 797 finska unika källor. Sökningen har gjorts på olika varianter av corona-, korona och covid19-begrepp kopplat till respektive person.
 
Fakta i detta inlägg får spridas med angivande av källa.