Medieanalys - hur du mäter varumärket och effekten av din kommunikation

Den 28 april höll vi ett webinar på ämnet Medieanalys - hur mäter du varumärket och effekten av din kommunikation i sociala- och redaktionella medier? Här kan du kort läsa en del av det vi tog upp samt möjligheten att ta del av vårt webinar i efterhand.

Vad är nyttan med medieanalys?

 

En bra medieanalys bidrar med insikter som i sin tur stöttar arbetet på en kommunikationsavdelning med att bidra till affärsnytta. Som kommunikatör arbetar man ofta med att skapa affärsnytta genom att bygga relationer, informerar om vilka företag är och vad företaget erbjuder.


Exempel på affärsnytta kan vara att sälja mer, informerar om en fråga, samla in pengar, driva en fråga och helt enkelt bilda opinion. Genom en välplanerad medieanalys kan resultatet av detta arbete mätas.

 

Några exempel på frågor en analys kan svara på:

 • Nådde ni era kommunikationsmål eller ej?
 • Vilka är era styrkor och svagheter i media och på sociala medier?
 • Vilka hot och möjligheter finns i media och på sociala medier?
 • Hur ser er ”normala” mediebild ut?
 • Hur blev genomslaget för en enskild aktivitet?
 • Hur kom era talespersoner ut i medierna, pratade de om rätt saker?
 • Hur nådde era budskap eller fokusområden ut i medierna?
 • Vad säger och tycker andra om er i media och på sociala medier?
 • Hur står ni er mot konkurrenterna?
 • Hur engagerade är era målgrupper kring ert varumärket i media och på sociala medier?
 • Hur kan ni förebygga potentiella - och lära av, kriser eller krisartade händelser

 

AMEC-modellen - planering och utvärdering av kommunikation

 

När organisatoriska silon kommer ner, uppmanas PR-proffs att arbeta i alla former av media och använda och mäta dessa nya kanaler och taktiker. Arbetet måste omfatta betalda, tjänade, delade och ägda medier. För att vara effektiva på våra jobb måste vi nu planera och mäta vår kommunikation på ett verkligt integrerat sätt. Det finns då globala modeller att ha som underlag vid medieanalys. Dessa baserade på forskning och är framtagna i samarbete mellan i PR-branschorganisationer, forskare, analysföretag och andra intressenter. En av dessa är AMEC-modellen nedan:

 

Lewis Wheel, Lewis PR & AMEC. Källa: https://amecorg.com/amecframework/

 

Det integrerade ramverket finns även digitalt och kan fyllas i och vara en del av företagets kommunikationsarbete.

 

AMEC’s integrated evaluation framework. Källa: amecorg.com

 

Mer om AMEC, ramverket och hur det kan användas hittar du på https://amecorg.com/amecframework/

 

Övriga relevanta modeller vid kommunikationsarbetet

 

SMART-modellen

En av de mest använda och effektiva modellerna för att sätta upp mål är SMART. Denna metod bygger på fem steg.

 

SMART-modellen. Källa:

 

Specifikt:

Använd aktiva ord som påvisar vad ni önskar. Detta kan exempelvis  vara ord såsom "öka", "minska", "utveckla". Använd inte otydliga och generella ord som värna om, ta tillvara, tillgodose.

Mätbarhet:

Hur ska det mätas. Vilka mått ska användas för just dessa smarta mål. Det kan vara tid, pengar eller procent. Mätbart helt enkelt.

Uppnåbart:

Mål måste vara uppenbara. Sätt målen tillsammans med de som ska uppfylla dem. Då ökar chansen och möjligheten att de också blir de.  De smarta målen måste även vara accepterade av alla involverade.

Relevanta:

Målet måste vara realistiskt att kunna uppnås. Samtidigt kan man lägga ribban olika högt. I målsammanhang använder man ofta trygghetsmål, realistiska mål och barriärbrytande mål.

Tidsbundna:

Att sätta en tidsbegräsnking är lika viktigt som själva målet. För kort tid kan även göra det mest realistiska mpket omöjligt och vice versa. Involvera även här de som ska utföra de smarta målen. En tydlig deadline är viktigt för smarta mål.

 

PESO-modellen

Integrerad kommunikation handlar om att förstå helheten och vad de som arbetar med verksamhetens kommunikation kan bidra till och göra skillnad med. En bra modell för att är PESO-modellen som strävar efter att förklara hur de olika disciplinerna inom kommunikation leder till.

 

PESO-modell 2020. Källa: spinsucks.com

 

Betald media:

Syftar till betald marknadsföring genom sociala medier eller sponsrat innehåll. Kan om det görs på rätt sätt vara ett bra kostnadseffektivt sätt att marknadsföra sig.

 

Förtjänad media:

När andra pratar eller skriver om er. Redaktionell nyhetsplats och omnämnande av andra på sociala medier är förtjänad media.

 

Delad media:

Att skapa ett innehåll så pass relevant att det delas och kommenteras. Handlar om en kombination av digital, social, sök och e-post för att nå den

 

Ägd media:

Numera omfattar detta ett brett utbud av innehåll som verksamheten själva producerar och äger. Du kontrollerar hela processen, från skapande till publicering och distribution på kanaler som tillhör dig.

 

Hur analyserar man social och redaktionella medier?

 

Vilken data ska ni analysera? Och vilka verktyg har ni tillgång till? Gör ni allt själv, delar själv eller låter en analytiker hjälpa er?

 

Med hjälp av Retrievers plattform och våra analytiker kan du och ditt företag arbeta med analys på tre sätt:

 

 1. Retrievers plattform - Det finns en hel del du kan göra själv i Retrievers portal vad gäller att analysera det du behöver, och som du tillsammans med dina kontaktpersoner hos Retriever skapat en grund för genom att sätta upp profilerna smart. Behöver du mer information om detta kontakta då din kontaktperson hos oss för att veta mer.

   

 2. Mix av DIY och stöd av analytiker -  I samråd med våra analytiker kan en digital Insights-plattform sättas upp. I den digitala lösningen levereras kvalitativ kodning med hjälp av AI och/eller Retrievers analytiker. Här finns också en möjlighet till diskussion med Retrievers analytiker om resultatet.

   

 3. Analys av Retrievers analytiker - Genom att anlita Retrievers analytiker för en analys får ni som verksamhet en objektiv syn på det hela. Vi använder också förfinade analysmetoder och tillsammans med lång erfarenhet är vi väl utrustade för att analysera och berätta vad som var framgångsrikt eller ej. Vi är helt enkelt experter på medieanalys

 

Summering

 

En bra medieanalys ska bidra med insikter som i sin tur stöttar affärsnyttan. Det är kommunikatörerna jobb: att skapa affärsnytta genom att bygga relation och informera. Berätta vilka man vill vara, vilka erbjudande, vilka visioner, vilka anställda etc. Bygga relation med och kommunicera med målgrupperna.

Finns det ingen kommunikationsstrategi, formulera vad ni vill uppnå: vilken är er önskade mediebild, vad vill ni att målgruppen ska känna och reagera? Hur stöttar detta er affärsnytta?

 

Hur börjar man då?

 • Mål och mätmetoder ska utgå från kommunikationsstrategin

 • Glöm inte att en bra analys börjar i en bra planering så att ni vet vad ni vill!

 • Glöm inte att målen ska vara mätbara

 • Om ni ska börja sätta mål, gör en nollpunktsmätning

 • Börja enkelt och utöka efter hand

 • Var inte rädd för att misslyckas, det är en läroprocess!

 

 

Ta del av webbinariet i efterhand nedan