Linköping använder Retriever för att utveckla sitt näringsliv

För att utveckla kommunens näringsliv behöver Linköpings näringslivsbolag såväl övergripande som detaljerad kunskap om företagandet på orten och insikter om vilka verksamheter de ska närma sig om en nyetablering. Allt för att verka för ett blomstrande näringsliv och skapa fler arbetstillfällen.


Lösning: I Retrievers researchverktyg för företagsinformation kan de enkelt överblicka hela branscher utifrån en bredd av nyckeltal som omsättning, bolagsform och antal anställda. De får också tillgång till detaljerad information om alla Sveriges företag. Det hjälper exempelvis Linköping att främja framväxten av företagskluster och uppskatta konkurrenssituationen för enskilda företagare.


Hur många traktortillverkare finns det i kommunen? Och hur många anställda har stadens IT-sektor? Insikterna en kan få om branscher och företag är nästintill oändliga i Retrievers researchverktyg för företagsinformation. Nulink, Linköpings näringslivsbolag, vet. De har tjänsten till hjälp i sitt arbete med att verka för ett starkt och varierat näringsliv i Linköping.

 

– Retriever har ett mycket bra företagsregister utifrån flera perspektiv. Dels för att kunna se övergripande tendenser men också för att lära känna och guida enskilda företagare, säger Michael Nydén, ansvarig för branscher och kluster vid Nulink.

 

Informationen används för att bygga upp företagskluster

 

Researchverktyget ger tillgång till all tänkbar information om Sveriges 1,5 miljon företagare och deras företrädare. För Nulink betyder det rent konkret att de dels använder tjänsten för att göra detaljerade sökningar på enskilda företag. Det kan exempelvis handla om att med en enkel sökning se hur konkurrensen ser ut för en verksamhet som funderar på att etablera sig på orten eller att ”matcha” ihop olika verksamheter. I Linköping har de använt sig av företagsinformationen i sitt arbete med att bygga upp företagskluster inom bland annat IT-sektorn och de gröna näringarna.

 

– Själva söksystemet är väldigt flexibelt eftersom det finns mycket material i databasen, säger Michael. Förutom att söka upp generell information kan man besvara specialfrågor som hur många kvinnliga chefer det finns inom en viss bransch.

 

Övergripande insikter om näringslivet

 

Michael beskriver hur det är just kombinationen av högt och lågt som gör Retrievers tjänst så användbar. Medan den låga, mer detaljerade nivån är den som beskrivs här ovan står branschrapporterna för de högre, övergripande perspektiven. De är underlag vid analyser av näringslivet och vid planeringen av det fortsatta utvecklingsarbetet.

 

Genom att söka på exempelvis företag som tillverkar lantbruksmaskiner får de tillgång till statistik om branschen, såsom fördelningen av olika bolagsformer och deras storlek utifrån omsättning och antal anställda.


– Branschrapporterna använder vi för att få en översiktlig bild, säger Michael. Den informationen är användbar när vi är ute och pratar med gymnasieelever om hur arbetsmarknaden ser ut. Den hjälper oss också att se vilka företag som kan vara intressanta att närma sig angående en etablering i Linköping.

 

Användarvänligheten fick Nulink att byta till Retriever

 

Men ska det vara någon poäng med att använda ett verktyg som är fullspäckat med komplex information måste det vara användarvänligt.


– Det är enkelt och flexibelt att arbeta i tjänsten. Att datan går att exportera som Excelfiler gör det också lätt för mig att ta fram diagram och annan överskådlig statistik, säger Michael avslutningsvis.


– Vi gick över från en av konkurrenterna just eftersom användarvänligheten var så mycket större hos Retriever.