Inga vita fläckar på Järvaveckans mediala Sverigekarta

Fokus för Järvaveckan 2024 är att verka för ”Morgondagens Sverige”, att vara en positiv kraft för hela landet. Som kommunikationspartner till Järvaveckan har Retriever analyserat hur väl den visionen avspeglas i mediernas rapportering om Järvaveckan.  

 

Som ny kommunikationspartner till Järvaveckan har Retriever utvärderat Järvaveckans mediebild i redaktionella och sociala medier. 

 

Sedan starten 2017 har Järvaveckan väckt stort medialt intresse. Störst uppmärksamhet fick evenemanget de tre inledande åren. Efter pandemin har mediernas rapportering avtagit lite men Järvaveckan har ändå uppmärksammats i runt 1 400 artiklar/inslag och tusentals sociala medieinlägg per år de senaste tre åren. 

 

Väcker stort medialt intresse i hela landet 

Retrievers senaste analys som rör tidsperioden 1 maj 2023 till och med 30 april 2024, visar att det publicerats lokala nyhetsartiklar om Järvaveckan i samtliga svenska län. Vi hittar även debattinlägg och ledare om Järvaveckan i så väl rikspress som i lokalpressen.                  

                                     
- Det är en indikation på att medier och journalister i hela landet uppfattar de frågor Järvaveckan driver som angelägna, Sofia Cottman, medieanalytiker på Retriever. 

 

Riksmedia är exkluderat ur denna tabell     

 

                    

Ahmed Abdirahman är tydlig i sin kommunikation 

Ahmed Abdirahman, vd och grundare av Järvaveckan får stort medialt utrymme att kommunicera Järvaveckans vision. Abdirahman kommenterar även insikterna från Järvaveckan Researchs rapporter i medier i hela landet, i TVs morgonsoffor och på debattsidor.  

 

- När Ahmed Abdirahman uttalar sig belyser han situationen i socioekonomiskt utsatta områden men är även stringent i sitt budskap om att Järvaveckan och frågorna man driver är viktiga för hela Sverige, säger Sofia Cottman.

 

Förutom Ahmed Abdirahman är det få aktörer som explicit säger att Järvaveckan är viktig för Sverige. Däremot uttrycks det vid flera tillfällen i både sociala och redaktionella medier att frågorna Järvaveckan driver och den mötesplats man erbjuder är viktiga inslag i samhällsdebatten.

 

 

 

Järvaveckan Research väcker debatt 

Utöver partiledartalen är Järvaveckan Researchs rapporter en viktig motor för Järvaveckans mediebild. Att rapporterna, som släpps kontinuerligt under året, väcker så stort medialt intresse beror på att de presenterar aktuella frågor men framförallt unik statistik och insikter från utsatta områden.  

 

- De ger röst till folk och områden som annars inte ges så stor plats i media, särskilt inte inom frågor som arbetsmarknad, näringsliv, demokrati och försvarsfrågor, förklarar Sofia Cottman. 

 


Om mätningen:

Underlaget baseras på samtliga svenska redaktionella källor inom print, webb och eter som Retriever bevakar. Samt på öppna inlägg på Facebook, X, Instagram, bloggar, forum och Youtube under tidsperioden 1 maj 2023 till och med 30 april 2024. Analysobjektet i undersökningen är Järvaveckan och Ahmed Abdirahman. Fakta i detta inlägg får spridas med angivande av källa.