Hur påverkar diskussionerna kring coronaviruset Covid-19 ert företag?

Vi har utvecklat en interaktiv dashboard som ger våra kunder en snabb och kontinuerlig översikt över all medietäckning relaterad till coronaviruset Covid-19.

Denna dashboard ger också insikt i omnämnandet av ert företag och / eller bransch relaterat till coronaviruset och Covid-19. Fördelen med att lösningen är interaktiv är att ni som kund kan filtrera vad ni vill se på till exempel ett specifikt tidsintervall.


 

Dashboarden gör det enklare att få en överblick över er egna och andras diskussion om den situation vi befinner oss i. Hålla er uppdaterade om vad som skrivs i utvalda media eller i utvalda län som är särskilt intressanta för ert företag. I dashboarden kan ni också se vilka webbartiklar som skapat mest interaktioner hos läsarna i form av delningar till Facebook och Twitter.

Dashboarden är anpassad för att tillgodose behoven hos varje företag och uppdateras kontinuerligt.

 

Om Retriver Insights

Retriever Insights är en interaktiv dashboard som visualiserar analysresultat och mediedata. Plattformen kan ge insikter i mediatäckning i redaktionella medier, sociala medier, egna sociala mediekanaler, egna försäljningssiffror och / eller annan relevant information. Retriever Insights interaktiva gränssnitt ger dig möjlighet att utforska olika kampanjer, personer och ämnen själv och att upptäcka trender som kan stärka ditt företags kommunikationsstrategi. Relevanta diagram för olika rapporteringsändamål kan laddas ner.