Heta och kalla ministrar under coronakrisen

Statsminister Stefan Löfven har synts mindre i svensk redaktionell media nu under coronakrisens månader än han gjorde under första halvåret 2019. 

De ministrar som tvärtom fått ett medialt uppsving under coronamånaderna är socialminister Lena Hallengren och finansminister Magdalena Andersson.

 

Trots att det rapporterats mindre om Stefan Löfven under första halvåret 2020 än motsvarande period förra året är statsministern ändå den minister som synts överlägset mest i media. Hittills i år har statsministern omnämnts i 24 600 artiklar och inslag, varav hälften rör coronakrisen.


Att statsministern syntes mer första halvåret 2019 beror främst på den intensiva medierapporteringen om den förlängda valrörelsen och Januariöverenskommelsen i januari 2019.

 

Socialministern har tredubblat sin mediala närvaro

 

Hittills i år har finansminister Magdalena Andersson synts i nästan dubbelt så många artiklar per månad som 2019 och behåller sin placering som den näst mest omnämnda ministern med drygt 12 300 artiklar, varav 7 500 rör corona. Socialminister Lena Hallengren är den minister som ökat sin mediala närvaro allra mest under coronakrisen. Hallengren har gått från plats nio 2019 till att vara den tredje mest omnämnda ministern i media 2020 med totalt 12 100 artiklar varav 8 500 har en direkt koppling till coronafrågan. I år har Hallengren omnämnts i mer än tredubbelt så många artiklar per månad som under 2019. Även näringsminister Ibrahim Baylan och kulturminister Amanda Lind har fått mer publicitet än förra året mätt i artiklar per månad.

 

 

Anmärkningsvärt med arbetsmarknadsministern i medieskuggan

 

Trots att arbetsmarknaden varit ett hett ämne under coronakrisen är arbetsmarknadsminister Eva Nordmark den som tappar mest i månadssnitt. Även justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och miljö- och klimatminister Isabella Lövin har hamnat lite i medieskuggan jämfört med 2019, men så är flykting- och migrationsfrågor samt klimatet områden som det generellt rapporterats mycket mindre om nu under coronapandemin, jämfört med förra året.

 

Metod : Retriever har undersökt hur många artiklar och inslag som har publicerats om respektive minister. Underlaget baseras på antal artiklar i samtlig svensk redaktionell media, både webbaserade och tryckta tidningar, samt etermedias nyhetssändningar under perioden 1 jan 2019 -29 maj 2020.

 

Fakta i detta inlägg får spridas med angivande av källa.