Fullt hus på Krishantering i sociala medier

Den 18 september ägde ett seminarium om krishantering i sociala medier rum på vårt kontor på Blasieholmen i Stockholm.

Eftermiddagen inleddes med en kort introduktion av RelationDesk vd Fritjof Andersson om vad RelationDesk är och erbjuder för tjänster.


Vi och deltagarna fick även höra hur Eleni Rudman, Business development & training manager på SAS, och det valda teamet arbetade med hanteringen av kommenterar och reaktioner som inkom i företagets sociala medier i samband med vårens omskrivna pilotstrejk. Deltagarna fick definitivt med sig både praktiska tips och insikter att dela med sina respektive företag.

 

Även Polisen använder RelationDesk för hantering av sina sociala mediekanaler. Emma Sillman, polis och kommunikatör, berättade om hur de på ett operativt hållbart sätt arbetar med sociala medier då det sker stora händelser ute i samhället. Något som i många fall kan generera mycket uppmärksamhet från allmänheten.

 

Under eftermiddag fick deltagarna även i mindre grupper diskuterar olika frågeställning kring krishantering. Ett mycket uppskattat inslag för erfarenhetsutbyte mellan de företag de alla representerade.

 

Sammanfattningsvis går att säga att det inte är helt enkelt att förbereda sig på en kris. Planer, processer och uppsatta kristeam finns ofta på plats. Men hur dessa kriser praktiskt ska hanteras är något som i många fall inte omfattas i ett företags krishanteringsarbete. Det är där tjänster som RelationDesk erbjuder kommer väl till pass.

 

Om RelationDesk

RelationDesk har utvecklat marknadens starkaste erbjudande för hantering av kunddialoger och uppföljning i sociala kanaler. Det betyder att organisationer kan publicera inlägg, strukturerat hantera kommentarer och analysera insatserna, allt i en och samma tjänst. RelationDesk är sedan maj 2019 en del av Retrievergruppen och är ett bra komplement till Retrievers befintliga produkter och tjänster inom mediebevakning, research, analys och företagsinformation.