Full koll på offentliga dokument

Koll på lagstiftning, nya etableringar eller kanske förändrade regelverk? Det är offentlig information som är viktig för många företag, men inte alltid så enkel att hitta själv. 

Med Retrievers nya tjänst kan företag och organisationer få den här informationen färdigpaketerad och klar.

 

Hej Krister Stenhammar, försäljningschef på Retriever. Varför behövs det en tjänst som bevakar offentliga dokument?

Många av de beslut som fattas i offentliga instanser är sådant som sällan eller aldrig kommer ut i medierna, men som ändå är av stort intresse för företag och organisationer eftersom det påverkar dem i allra högsta grad. Det kan handla om allt från nya lagar, regelverk och domar till beslut om etableringar eller motioner från kommuner och landsting. Till exempel bevakar vi byggnads-, miljö-, skol- och kultur- och fritidsnämnden samt kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

 

Vilka källor söker ni information i?

Det är en stor mängd av offentliga källor – allt från kommuner, länsstyrelser, landsting, Polisen, domstolar och andra myndigheter. Även AP-fonder, Svea Hovrätt, Högsta domstolen, Arbetsdomstolen och en hel del annat ingår i dataströmmarna. Alla dessa källor har information och dokument som är offentliga för allmänheten, men som kan vara svåra att hitta och bevaka på egen hand.

 

Vem har nytta av tjänsten?

Företag, organisationer och föreningar – alla som vill bevaka sin omvärld och få koll på vad som händer när det gäller offentliga förslag och beslut. Det kan till exempel handla om ett företag som vill veta om konkurrenter planerar att etablera sig på en viss ort. Det kan man få reda på genom kommunens offentliga handlingar. Eller så kan det handla om en aktör som vill ha koll på kommande lagstiftning inom ett visst område – det kan man få reda på genom att söka hos till exempel Förvaltningsdomstolen. Ytterligare ett exempel är man kan behöva ta reda på vilka eventuella rättsfall en blivande affärspartner förekommer i och om dom har fallit i en viss domstol. Med andra ord är det inte bara kommunikationsavdelningen på ett företag som kan ha stor nytta av tjänsten, utan även till exempel etablerings-, försäljnings- och den juridiska avdelningen samt företagsledningen.

 

Hur får kunden informationen?

Som kund väljer du vilka kanaler du vill att vi söker i - kanske är du bara intresserad av domar eller landstingbeslut eller så vill du ha en bredare segmentering. Leveransen skräddarsys efter kundens önskemål. Informationen kommer direkt in i kundportalen precis på samma sätt som vid övrig mediebevakning och kan levereras vidare via mejl eller nås via vår app. Du kan till och med få en pushnotis!

 

Vill du veta mer om bevakning av offentliga dokument?

Kontakta Retriever på saljforfragan@retriever.se