En miljon artiklar om coronaviruset i svensk media

I augusti bröts miljonvallen i den svenska coronarapporteringen. Retrievers mätningar visar att det nu har publicerats hela 1 044 248 artiklar och inslag om coronakrisen till och med den 18 augusti.

Retrievers mätning genomsöker hela det svenska redaktionella medielandskapet med både webbartiklar, tryckt press och inslag i radio och tv. Mätningen tittar både på begreppet ”corona” och ”covid” i olika kombinationer. I mitten av augusti bröts alltså miljongränsen i den svenska rapporteringen då hela 1 044 248 artiklar och inslag om coronakrisen har publicerats. Det är ett anmärkningsvärt genomslag och det har aldrig tidigare hänt att en enskild nyhetshändelse har genererat så här mycket publicitet i Sverige.


Allra mest publicitet om corona var det i andra halvan av mars, då det skrevs kring 67 000 artiklar varje vecka. Från juli och framåt har den siffran legat på runt 28 000 artiklar, men medietrycket är fortfarande högt. Det exceptionella genomslaget är ett resultat av att coronakrisen påverkar så många branscher och verksamheter, i allt från lokal kultur till världspolitik och opinion. Under våren upptog nyheter om corona 40 procent av det totala medieutrymmet, och i april var summan hela 48 procent. Retriever har märkt hur genomslaget för andra nyheter har minskat avsevärt. Klimatfrågan som var förra årets största nyhetshändelse har exempelvis får betydligt mindre medieutrymme under coronakrisen.

 

Engagemanget i sociala medier är fortsatt starkt för corona, även om den stora toppen även där var i mars. Den händelse som väckt allra mest engagemang under coronakrisen, även i jämförelse med andra nyhetshändelser under överskådlig tid, är Adam Alsings död i covid-19, som fick enormt mycket reaktioner i sociala medier. Totalt har webbartiklar som omnämner corona delats, gillats och kommenterats över 53 miljoner gånger på Facebook och Twitter i Sverige.

 

 

Metod: Sökningen görs i hela Retrievers databas för redaktionell press: både tryckt, webbaserad och etermedia. Totalt undersöks 1 648 unika källor. Den generella sökningen kring coronaviruset söker brett på alla typer av ord som innehåller corona- eller covidbegrepp. Ämnessökningarna har gjorts brett för att fånga upp ändelser och sammansatta ord.

 

Fakta i detta inlägg får spridas med angivande av källa.