Coronarapporteringen slår alla tidigare rekord

Retrievers mätning över 2020 års största nyheter visar på unika resultat. Coronapandemin har omnämnts i över 1,6 miljoner artiklar och inslag i svenska redaktionella källor. En rad underteman i coronarapporteringen har dessutom fått mer uppmärksamhet än flera av de största nyheterna genom åren. Det är ett exceptionellt genomslag, aldrig tidigare har media rapporterat så mycket om ett och samma tema.

Över 1,6 miljoner artiklar och inslag har publicerats om coronapandemin under 2020. Att coronarapporteringen har varit så omfattande är å andra sidan inte så konstigt. Pandemin berör så gott som alla delar av samhället och våra liv, det har blivit den nya "verkligheten". Flera underteman till corona har var och en för sig omnämnts mer i media än några av de större nyhetshändelserna under de senaste åren. De fyra underteman som omnämns mest; sjukvården, äldreomsorgen, kulturfrågor och provtagning har alla fått mer medieutrymme än exempelvis klimatfrågan, som blev 2020 års näst största nyhetstema. Till och med den enskilda frågan om munskydd har fått större utrymme än flera av de övriga stora nyhetshändelserna så som organiserad brottslighet, presidentvalet i USA och flyktingfrågan.

 

Corona tar medieutrymme från andra ämnen

 

Coronarapporteringen var som mest intensiv under våren. I april nämndes pandemin eller viruset i nästan hälften av alla artiklar och inslag som publicerades av svensk redaktionell media. Det betyder att det varit mindre plats för andra typer av nyheter under 2020. Flera stora nyhetsteman som klimat-frågan, organiserad brottslighet och flyktingfrågan har fått minskat medieutrymme jämfört med 2019.

 

Klimatfrågan lever fortfarande

 

Vid sidan av corona är det, precis som förra året, fortfarande klimatfrågan som får störst medialt genomslag, totalt drygt 100 000 artiklar och inslag. Även om det är en nedgång med ungefär 40 000 artiklar jämfört med 2019 års rekord-genomslag är det ett bevis på att klimatfrågan fortfarande lever, trots att många upplevt att den helt glömts bort under coronakrisen. 2020 års rapportering om klimatfrågan är dessutom mer omfattande än den var 2018.

 

Organiserad brottslighet åter på medieagendan

 

Organiserad brottslighet är tredje största nyhetstemat i år, även om den typen av rapportering också minskat jämfört med 2019. Den tragiska skjutningen av en 12-årig flicka i Norsborg i augusti ledde till att rapporteringen om organiserad brottslighet, gängvåld och skjutningar intensifierades under hösten. I samband med detta uppstod även en debatt om kriminella klaner, ett begrepp som inte synts nämnvärt i media tidigare men som under 2020 totalt omnämndes i drygt 2 300 artiklar och inslag.

 

Stort fokus på presidentvalet i USA


Under hösten fick även presidentvalet i USA stor uppmärksamhet i svensk media. Bara under veckan runt valet publicerades det nästan 10 000 artiklar som explicit nämnde USA-valet. Trots att media har fått viss kritik för att rapportera för mycket om USA-valet kan vi konstatera att det ändå fick mindre medial uppmärksamhet än EU-valet 2019 som omnämndes i drygt 58 500 artiklar.

 

Palmeutredningen skapade nyhetsstopp


En annan nyhet som fick stort genomslag var slut-redovisningen av Palmeutredningen som bara den 10 juni, dagen då den presenterades genererade över 2 000 artiklar och inslag. Och Nobelpriset omnämndes nästan lika mycket som förra året, trots utebliven Nobelfest. Även OS i Tokyo skapade en stor mängd rubriker fastän spelen aldrig hölls. Störst uppmärksamhet väckte nyheten att OS blev inställt samt lanseringen av ett nytt datum 2021.

 

20200107 tabell 1

20200107 tabell 2

 


Om mätningen
Retriever har undersökt hur många artiklar och inslag som har publicerats om respektive nyhetshändelse. Underlaget baseras på antal artiklar i samtlig svensk redaktionell media, både webbaserade och tryckta tidningar, samt etermedias nyhetssändningar under perioden 1 jan-18 dec 2020.

Fakta i detta inlägg får spridas med angivande av källa.