Corona dominerar börsnyheter i mars

Coronavirusets påverkan på världens börser är högst påtaglig. Även rapporteringen om detta är mycket intensiv. 

I mars har coronanyheter dominerat börsrapporteringen då över 60 procent av alla börsartiklar nämnt krisen. Totalt har 15 000 redaktionella artiklar och inslag om börsnyheter kopplat till corona publicerats i svensk media.

 

Sen i januari har över 246 000 redaktionella artiklar och inslag publicerats om coronaviruset i svensk media. Av dessa är 6 procent en börsnyhet. Rapporteringen om corona och börsen stack tidigt ut i och med pandemins start i Kina som är en viktig ekonomisk marknad. Att börsnyheter tidigt tog stor plats i nyhetsrapporteringen om corona var tydligt eftersom Dagens industri inledningsvis var den källa som rapporterade mest om coronaviruset. Nu mot slutet av mars när viruset påverkar så gott som alla samhällets delar är det i stället Sveriges Radio och Svenska Dagbladet som rapporterat mest om covid-19.


En stor del av uttalanden om coronaviruset i media kan även kopplas till experter inom sparande och investering. Av de aktörer Retriever mätt sticker Frida Bratt ut med över 600 artiklar kopplat till corona, vilket är ett större medieutrymme än exempelvis MSB:s representanter och en rad andra expert haft i coronafrågan.

 

 

Metod för Coronasökningen: Sökningen görs i hela Retrievers databas för redaktionell press: både tryckt, webbaserad och etermedia. Totalt undersöks 1 648 unika källor. Sökningen har gjorts på olika varianter av corona- och covid19-begrepp kopplat till börsbegrepp och börsnamn.
Fakta i detta inlägg får spridas med angivande av källa.