Bygger vidare på framtidens analyserbjudande

Analys handlar inte enbart om data. Självklart är data en otroligt viktig förutsättning för bra analyser men mängden data vi idag har till vårt förfogande kan medföra andra utmaningar dvs hur vi ska tolka den och komma fram till rätt slutsatser.

– Vi ser att framtidens analyserbjudande måste kunna svara på våra kunders behov när det kommer till datadrivna och interaktiva tjänster. Här har vi kommit långt med exempelvis Retriever Insights, som är en dashboardlösning där kunderna kan ta del av resultatet digitalt och själva gräva djupare i analysunderlaget. Parallellt med modernare sätt att visualisera analysresultaten måste vi fortsatt erbjuda den bästa analytiska kompetensen. Ingen blir klokare av en massa data om man inte kan hitta insikter. Det är här vi analytiker hjälper våra kunder, kommunikatörerna, att skapa affärsnytta, baserat på analytikernas kunskap om kommunikation och förståelse för kundens verksamhet, säger Helen Widmark, analyschef på Retriever Sverige.

 

Vi har redan idag Nordens största, och bästa, analysavdelning fortsätter Helen. Vi har en spännande bredd på kompetens hos analytikerna med bakgrund inom olika områden så som analys av redaktionella och sociala medier, kommunikation, datahantering och visualisering av data. Men vi ser också en stark tillväxt för analysaffären och behöver därför få in mer kompetens för att kunna fortsätta möta våra kunders behov av bollplank och dialog med kunniga analytiker.

 

– I och med detta har vi gjort en strategisk rekrytering av tre seniora analytiker för att stärka vårt redan breda team med ytterligare spetskompetens med analytiker med mycket erfarenhet av medieanalys och kunskap om kommunikation. De har med grunden i medieanalys hjälpt kommunikatörer genom åren i en mängd olika branscher att skapa affärsnytta och bygga varumärke. Teresia Elblaus, Marie-Louise Heimdahl och Karin Larsson har tillsammans över 60 års erfarenhet från branschen och blir ett välkommet tillskott till vår organisation.