Skenande elpriser – skakar liv i kärnkraftsdebatten

Den senaste tidens skenande elpriser har satt energisystemet under lupp. Allt fler har börjat ifrågasätta pålitligheten i förnybara energikällor som vindkraft och solenergi, och kärnkraftens roll i energisystemet är åter i fokus.

Många aktörer menar på att en kombination av eftersatt elnät och ojämn energiproduktion från förnybara energislag har gjort att elpriset skjutit i höjden.

 

Antalet artiklar om elpriset de senaste fem åren har närmare tvådubblats, och bara det senaste året är antalet artiklar upp 93 procent (trots att vi bara är i november).

 

Antal artiklar om elpriser
20211119-tabell-1-elpriser
 
Källa: Retrievers mediearkiv, samtliga redaktionella källor*
 

 

Omställningen svider i plånboken för sydsvenskarna

 

Den kraftiga ökningen i publicitet är inte så konstig. Elpriset har ökat med mer än 100 procent i genomsnitt per månad under 2021 jämfört med 2020. En stor del av debatten handlar också om skillnaderna i elpriser mellan olika regioner i landet. Sverige är uppdelat i fyra elområden. De senaste två åren har skillnaden i elpris mellan elområdet längst upp i norr och elområdet längst i söder Sverige varit markant. I genomsnitt har priset varit över 70 procent dyrare i söder jämfört med norr, och under de senaste två månaderna hela 100–200 procent högre. Under enstaka dagar har skillnaden till och med varit så mycket som 17 (!) gånger högre.

 

Genomsnittligt prispåslag för södra Sverige
20211119-tabell-2-prispaslag_v3
 
Källa: Ekonomifakta
 
 

Förnybar energi vs. Kärnkraft – debatten tilltar

 

De stora prisskillnaderna har gjort att det har skapats en allmän debatt kring energisystemet i Sverige, med fokus på kapaciteten i elnätet och mixen av energislag. En orsak till prisskillnaderna är att det normalt sett finns mer och billigare el i norra Sverige än i södra Sverige och att ett eftersatt elnät gör det svårt att överföra elen från norr till söder (Källa: Energimarknadsinspektionen). Ett annat ”problem” är mixen av energislag. I norra Sverige är det största energislaget vattenkraft medan det i södra Sverige är kärnkraft. Att det har skett en nedreglering av kärnkraften samtidigt som behovet av el har ökat har gjort att södra Sverige har ett underskott på el. Icke planerbar elproduktion som exempelvis vindkraft utgör också en högre andel vilket skapar volatilitet i elpriset eftersom produktionen är ojämn. Det är tydligt att prisskillnaderna tilltog i samband med avvecklingen av Ringhals 2 (årsskiftet 2019/2020) och Ringhals 1 (årsskiftet 2020/2021). De flesta är överens om att vi måste göra stora investeringar i det eftersatta elnätet och att vägen framåt är fossilfri elproduktion. Åsikterna går däremot isär när det kommer till vilken typ av energislag vi ska satsa på. Antalet artiklar där elpriset och förnybar energi omnämns har ökat med över 125 procent sedan 2017. Antalet artiklar där elpriset och kärnkraft omnämns ökar med närmare 200 procent under samma period.


20211119-tabell-3-jamforelse_v2
Källa: Retrievers mediearkiv, samtliga redaktionella källor**


Kärnkraftsförespråkarna har tagit allt större plats i media under senaste tiden, och inte sällan används de stora skillnaderna i elpriset som argument för att återigen satsa på kärnkraften. Kärnkraftsanhängarna fick också vatten på sin kvarn när Frankrike för en dryg vecka sedan annonserade att landet kommer bygga nya kärnkraftverk. Som främsta argument nämnde president Emmanuel Macron de ökade energi- och klimatkraven. Förespråkarna för förnybara energislag menar att kärnkraften inte kan bära sina egna kostnader och refererar till uttalanden från bland annat statliga Vattenfall. Ett annat argument är såklart risken för en kärnkraftskatastrof.


Energi klättrar på den politiska agendan

 

Debatten mellan de olika lägren drivs såklart främst av politik. Om det blir någon ny kärnkraft i Sverige eller inte får framtiden utvisa. Det man kan konstatera är dock att de höga elpriserna har eldat på debatten om kärnkraft igen vilket sannolikt bidragit till att energifrågan klättrat på rankingen över de viktigaste sakfrågorna i politiken och på mediernas redaktionella agendor.

 

20211119-tabell-4-sakfragor_v4
 
Källa: Retrievers mediearkiv, samtliga redaktionella källor***

 


Metod och begrepp:
*Sökningen på begreppet ”elpris*” har gjorts i hela Retrievers databas för tryckta och webbaserad redaktionella källor.
**Den ena sökningen använder begreppet ”elpris*” tillsammans med antingen ”förnybar energi*”, ”vindkraft* eller ”solenergi*”. Den andra sökningen innehåller begreppen ”elpris*” och ”kärnkraft*”.
*** Sökningen är gjord av Retrievers söksträngsspecialister och baseras på en rad olika begrepp inom respektive sakpolitisk fråga som nämns i närheten av olika politiska partier.
 
Den undersökta perioden är 1 januari 2017 till och med 16 november 2021.
 
Fakta i detta inlägg får spridas med angivande av källa.