Bilden av Sverige i internationell media är starkt kopplad till Corona

Det är stort fokus på corona i internationell medierapportering om Sverige. 

Över 70 procent av artiklarna som skrivits om Sverige utomlands rör coronanyheter, det visar färsk statistik från Retriever.

 

Coronanyheter har upptagit en stor del av medieutrymmet sedan pandemins start i början av 2020. Sveriges strategi för att tackla coronakrisen har fått stor uppmärksamhet, inte bara i Sverige men även utomlands. Från mars till och med juni har 72 procent av alla artiklar om Sverige i en rad utvalda medier från stora delar av världen handlat om corona eller covid-19.

 

Minskad rapportering om Sverige ett resultat av inställda evenemang

 

Trots det stora intresset som Sveriges coronastrategi väckt internationellt har den totala rapporteringen om Sverige utomlands faktiskt minskat i år jämfört med 2019. Antal artiklar per månad har gått ner med 3 procent. Jämför man "coronamånaderna" mars till och med maj 2019 respektive 2020, har antalet artiklar till och med gått ner med 8 procent. Ett vanligt år får Sverige väldigt mycket publicitet vid stora evenemang som Eurovision Song Contest och i samband med sport. Förra året bidrog exempelvis alpina VM i Åre och fotbolls-VM i Frankrike till publicitetstoppar för Sverige internationellt. Det rapporterades också mycket om Sverige i samband med Greta Thunberg och de stora internationella klimatdemonstrationerna. Sådan typ av publicitet har helt uteblivit i år.

 

Stort intresse för Sverige i tyskspråkig media

 

Tysk- och italienskspråkig media har däremot gått mot strömmen och ökat sin rapportering om Sverige under coronamånaderna mars till och med maj, jämfört med samma period 2019. Här är intresset för Sverige och corona väldigt stort och merparten av publiciteten om Sverige i denna typ av källor handlar om corona eller covid-19.

 

Rapporteringen om Sverige i våra grannländer ökar – med ett undantag

 

Tittar vi på rapporteringen om Sverige i våra grannländer ökar publiciteten markant i Danmark, och lite grann i Norge, under coronamånaderna jämfört med motsvarande månader 2019. I finsk media minskar tvärtom omnämnandena av Sverige under samma period, detta trots att den svenska strategin debatterats intensivt i Finland under våren. Den finska rapporteringen om Sverige är dock väldigt coronafokuserad och från mars till och med maj har nästan hälften av allt som skrivits om Sverige handlat om corona eller covid-19.

 

Metod: Retriever har undersökt hur många artiklar och inslag som har publicerats om Sverige i internationell media under perioden 1 januari 2019 till 24 juni 2020. Underlaget baseras på antal artiklar i ett urval av större redaktionella källor och nyhetsbyråer världen över. Sökningen är baserad på benämningar av "Sverige" eller "Sveriges" på åtta språk; svenska, engelska, spanska, tyska, franska, portugisiska, italienska och nederländska. Mätningen i norsk, finsk och dansk media är baserad på benämningar av "Sverige" eller "Sveriges" på svenska, norska, danska och finska. Källunderlaget inkluderar alla redaktionella print- och webbkällor som Retriever bevakar i respektive tre länder.

 

Fakta i detta inlägg får spridas med angivande av källa.