Att mäta dina kommunikationsinsatser borde vara en självklarhet

Tänk dig en vd som ska in i ett möte med styrelsen för att redovisa företagets finansiella resultat. Skulle styrelsen nöja sig med att höra vd:n ge några exempel på bra försäljningsarbete? Skulle det vara professionellt av vd:n att presentera ungefärliga siffror och basera sina uttalanden på magkänsla? Nej, verkligen inte.

Styrelsen förväntar sig att vd:n ska presentera aktuella siffror och visa hur resultatet står sig i förhållande till budget och företagets mål. De vill att vd:n förklarar vilka omständigheter och aktiviteter som bidragit till det finansiella resultatet, och de vill höra honom berätta hur framtida aktiviteter ska utformas med utgångspunkt från resultatet. Om vd:n inte klarar av att presentera resultatet på detta sätt skulle styrelsen troligtvis anta att vd:n inte förstår vad som krävs av honom eller henne, och de skulle förmodligen dra slutsatsen att han eller hon inte är rätt person att leda företaget.


Varför skulle det fungera annorlunda när det gäller kommunikation och PR? Precis som när vd:n ska träffa styrelsen, behöver kommunikations-, marknads- och PR-ansvariga ha en fast grund att stå på när de utvärderar och rapporterar sina avdelningars arbete.

 

Utvärdering av dina kommunikationsinsatser bör vara grunden för allt ditt PR- och kommunikationsarbete. Det kräver naturligtvis resurser, men det gör även finansiell redovisning. Å andra sidan ger det dig användbara insikter på operativ nivå, i det dagliga arbetet, men också i den strategiska planeringen. Chefer bör använda de nyckeltal de får fram genom att utvärdera företagets kommunikationsinsatser till att vidta åtgärder, precis som de låter andra hårda värden i företagets resultatrapportering ligga till grund för beslut. Nyckeln är att fokusera på effekten på målgruppen i stället för på utfallet av genomförda aktiviteter, och på hur PR-arbetet bidrar till företagets övergripande mål.

 

På Retriever arbetar vi nära våra kunder för att identifiera vilka verktyg som behövs för att utvärdera deras kommunikation och därmed hitta den form av medieanalys som passar dem bäst. Vi delar här med oss av fem av våra mest användbara tips när det gäller utvärdering av kommunikationsinsatser.

 

5 tips – bästa praxis

  • Dina kommunikationsmål bör vara en naturlig del av företagets övergripande mål och inte fristående mål som din avdelning uppfunnit från grunden.
  • Mät effekten på målgruppen i stället för utfallet av genomförda aktiviteter!
  • Diskutera resultatet av utvärderingen med din medieanalytiker. Han eller hon kan tillföra värdefulla insikter och nya perspektiv som du kan dra nytta av.
  • Använd resultatet för att styra och anpassa det dagliga kommunikationsarbetet, och till att lägga grunden för en strategiskt långsiktig planering.
  • Titta i AMEC:s nya integrerade ramverk. Det ger dig en bra metod för att utvärdera dina kommunikationsaktiviteter. Det är gratis och lätt att använda!
Retriever är medlem i AMEC
AMEC är den internationella branschorganisationen för mätning och utvärdering av kommunikation.  Under september pågår AMEC Measurment Month över hela världen, som fokuserar på vikten av att mäta kommunikation. Läs mer om de olika aktiviteterna här.