Anders Tegnell sätter agendan kring coronaviruset

Få har kunnat undgå att statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten är huvudpersonen i den mediala uppmärksamheten kring coronaviruset. 

Av alla experter som uttalat sig i media om coronaviruset är Anders Tegnell den i särklass mest omskrivna, totalt i över 8 400 redaktionella artiklar och inslag i svensk media. Det är mer än dubbelt så mycket som statsminister Stefan Löfven.

 

De senaste tre veckorna har statsepidemiologen Anders Tegnell i snitt citerats eller omnämns i hisnande, 250 artiklar per dag. Totalt sett 8 445 artiklar och inslag sedan i början av januari. Statsminister Stefan Löfven har omnämnts i 3 722 artiklar och inslag om coronaviruset, vilket är mindre än hälften så mycket som Anders Tegnell.


Jämför vi medieutrymmet för några av Folkhälsomyndighetens och regeringens representanter sammanslaget i coronafrågan blir genomslaget något mer jämnt. Artiklar om Folkhälsomyndighetens representanter Anders Tegnell, t.f statsepidemiolog Anders Wallensten och generaldirektör Johan Carlson utgör 59 procent medan artiklar om statsminister Stefan Löfven, socialminister Lena Hallengren, finansminister Magdalena Andersson och näringsminister Ibrahim Baylan i coronafrågan utgör 41 procent.

 

*Regeringens representanter utgörs i denna mätning av Stefan Löfven, Lena Hallengren, Magdalena Andersson och Ibrahim Baylan. **Folkhälsomyndighetens representanter utgörs i denna mätning av Anders Tegnell, Anders Wallensten och Johan Carlson.

 

Metod: Sökningarna görs i hela Retrievers databas för redaktionell press: både tryckt, webbaserad och etermedia. Totalt undersöks 1 648 unika källor. Sökningen har gjorts på olika varianter av corona- och covid19-begrepp, samt på relevanta talespersoner kopplat till dessa.

 

Fakta i detta inlägg får spridas med angivande av källa.