Almedalsrapporten 2019

För femte året i rad släpper vi nu Almedalsrapporten. Resultatet i årets undersökning är entydigt: Almedalens relevans minskar.

Detta oavsett om vi mäter antalet seminarier, antalet artiklar eller antal tweets, antalet besökare, antal sökningar på Google eller hur Almedalen uppfattas.


I Novusundersökning har andelen som svarar att Almedalsveckan är oviktig ökat från 15 procent under 2015 till 24 procent 2019. Lite elakt kan vi också konstatera att det bästa framgångsreceptet för att få uppmärksamhet i samband med Almedalsveckan är att inte åka dit.

 

Men kan vi mäta relevans i våra underlag? Är inte affärskontakter och nätverkande den valuta som till syvende och sist räknas? Och även om våra nordiska grannländer har tagit efter konceptet och veckan inte längre är unik, så kan ingen av våra grannar mäta sig med Almedalsveckan när det gäller ålder. Fundera över vad det betyder för Sverige att vi haft den här mötesplatsen sedan mer än 50 tillbaka. Och även om relevansen minskar i våra mätningar, så kan vi reflektera över vad veckan över åren medför i samhällsengagemang?

Diskussionen om veckan behöver fortsätta. Vem ska få delta? Unga, icke-demokratiska röster, intresseorganisationer som inte kan avsätta pengar för boende och resa? Hur gör vi för att veckan ska behålla sin relevans och inkludering, och för att veckan ska vara relevant för såväl en statsminister som för svenska folket?

 

Vi ser fram emot fortsatta diskussioner om Almedalen och Almedalsveckans roll.

Almedalsrapporten 2019

Klicka nedan för att ladda ned.

Ladda ned rapport