Almedalsrapporten 2018 - Vem hördes och syntes mest i redaktionella och sociala medier?

För fjärde året i rad släpper vi nu Almedalsrapporten som ger en djupare bild av vilka aktörer som syntes mest i medierna och hur svenska folket såg på det. 

Rapporten beskriver resultatet från flera mätningar kring mediegenomslag och spridning i sociala medier under Almedalsveckan 2018 och är framtagen av Retriever, Dagens Opinion, Novus, och Gullers Grupp.

 

Några av rapportens slutsatser:

 • Genomslaget i media sjunker trots valåret
  Almedalsveckan är mindre uppmärksammad i redaktionella medier i år jämfört med tidigare år. Likaså minskar antalet inlägg i sociala medier som taggats med Almedalen från förra året.
  Under Almedalsveckan får Socialdemokraterna mest uppmärksamhet i media vilket är väntat för det största regeringspartiet. Sverigedemokraterna är näst mest omskrivna parti vilket till stor del beror på att de övriga partierna pratar om dem under hela veckan.
 • Annie Lööf dominerar sociala medier
  Annie Lööf är, precis som förra året, den mest omskrivna partiledaren i sociala medier. Jimmie Åkesson är näst mest omskriven i sociala medier, med ungefär hälften av genomslaget gentemot Lööf.
 • Många känner till Almedalsveckan, men förtroendet sjunker
  De flesta svenskar känner till politikerveckan i Almedalen. Kännedomen om Almedalsveckan ökat fortfarande, från 67 procent 2015 till 72 procent 2018. Allmänhetens förtroende för Almedalsveckan sjunker. År 2015 hade 72 procent av allmänheten en positiv inställning till Almedalen, i år är motsvarande siffra 64 procent. Andelen ganska negativa har gått från 23 procent år 2015 till 31 procent år 2018.
 • Nordiska Motståndsrörelsen har gjort störst intryck på människors bild av Almedalen
  Den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen, NMR, deltar i Almedalsveckan och får mycket stort genomslag. NMR sticker tydligt ut när svenska folket uppger vilken händelse de förknippar med Almedalsveckan. Hela 56 procent svarar NMR eller nazister på frågan vilken nyhetshändelse som gjort störst intryck på dem under veckan.
  Motståndet till nazisternas närvaro och beteende i Visby bidrar till högt engagemang i sociala medier.

Ladda ner rapporten