140 000 nya följare på Folkhälsomyndighetens Facebook

Folkhälsomyndighetens kommunikation på Facebook har gått från att vara intressant till superhet. I april fick myndighetens inlägg i snitt över 7 500 interaktioner och Facebooksidans följarskara har ökat med nästan 2 000 procent till över 150 000 följare sedan coronautbrottets start.

Folkhälsomyndigeten har omnämnts över 50 000 gånger i svenska redaktionella medier sedan coronaepidemin inleddes. Myndighetens dagliga presskonferenser följs av hundratusentals personer och intresset för vad Folkhälsomyndigheten har att säga är enormt. Det visar även den ökade aktiviteten på myndighetens egen Facebooksida.


Den 22 januari 2020 postade Folkhälsomyndigheten sitt första inlägg om coronaviruset. Sedan dess har myndigheten postat 26 inlägg som i snitt fått 3 400 interaktioner i form av gillande, kommentarer, delningar och andra reaktioner. Det är ett tio gånger så högt engagemang som myndigheten skapade 2019, då inläggen i snitt fick 300 interaktioner. I april har intresset för myndighetens information varit större än någonsin och snittar på över 7 500 interaktioner per Facebook-inlägg.

 

 

Det tydligaste tecknet på det ökade intresset för Folkmyndighetens information visar sig i att antalet personer som följer myndighetens Facebooksida har ökat med nästan 2 000 procent sedan årsskiftet 2019/2020. I dag har sidan över 150 000 följare vilket är fler än exempelvis Djurgårdens IF, Moderaterna och Utrikesdepartementet har på Facebook. Antalet som gillar sidan har inte ökat i samma utsträckning vilket skulle kunna vara en indikation på att många tycker det är viktigt att hänga med snarare än att man håller med om vad Folkhälsomyndigheten säger.

 

 

Interaktionerna på Folkhälsomyndighetens inlägg om coronaviruset utgörs till största del av gillanden och delningar, vilket tyder på att följarna tycker om informationen och anser den relevant att sprida vidare. Inläggen drar också till sig mängder av kommentarer, i snitt 500 per inlägg och här förekommer så väl peppande lovord som kritik och oroliga frågor. 

 

Metod och begrepp: Retriever har analyserat inlägg som publicerats av Folkhälsomyndigheten på Facebook under perioden 1 jan 2019 till 15 april 2020. Med inlägg avses myndighetens egna inlägg som görs på den egna Facebooksidan. Det avser inte myndighetens svar på dessa eller andras inlägg. Med interaktioner menas gillanden, kommentarer, delningar och känsloreaktioner.

 

Fakta i detta inlägg får spridas med angivande av källa.