Retrievers etiske prinsipper for bruk av kunstig intelligens

Etter hvert som kunstig intelligens endrer medieovervåkings- og analysebransjen, presenterer vi våre etiske prinsipper for bruk av kunstig intelligens. Disse retningslinjene gjenspeiler våre kjerneverdier og vår forpliktelse til ansvarlig innovasjon.

Retrievers etiske prinsipper for bruk av kunstig intelligens understreker vår forpliktelse til å levere pålitelig innsikt til våre kunder. Prinsippene viser også våre proaktive tiltak for å være i forkant av lovgivningsmessige endringer. Med disse retningslinjene ønsker vi å heve bransjestandarden for bruk av kunstig intelligens, og sikre en etisk og ansvarlig anvendelse som ivaretar personvern og tar hensyn til samfunnspåvirkning.

 

Retrievers etiske prinsipper for bruk av kunstig intelligens

 
 • Å strebe etter pålitelige innsikter for beslutningstaking

  Vår bruk av kunstig intelligens gjenspeiler kjerneverdiene våre. Vi er opptatt av å finne den beste løsningen for hver enkelt kundes behov. Gjennom innovasjon utforsker vi kontinuerlig nye måter å levere maksimal verdi ved hjelp av tilgjengelig teknologi. Vi sikrer pålitelighet ved å levere nøyaktige og relevante data og innsikt, samtidig som vi etterstreber åpenhet i våre arbeidsmetoder.

 • Menneskelig ansvar

  Vi tar fullt ansvar for beslutningene som tas av vår AI-teknologi. Vi forplikter oss til å gjennomføre grundige tester og kvalitetssikring for å sikre at teknologien leverer verdifull innsikt til kundene våre. 

 • Tydelighet

  Vi bruker kunstig intelligens på en måte som er forståelig for våre eksperter. Vi sørger for at AI-teknologien kan forklares tydelig og enkelt.

 •  Etisk anskaffelse og bruk av data

  Vi forplikter oss til å innhente og bruke data på en etisk forsvarlig måte, respektere opphavsrett og personvern, samt innhente data på en rettferdig og åpen måte. Med våre samarbeidsavtaler med mediene og våre omfattende tiltak for å sikre personvern og dataintegritet, sørger vi for ansvarlig datainnsamling i alle ledd av virksomheten vår.

 • Risiko- og konsekvensanalyser

  Vi vurderer nøye de tiltenkte og potensielle konsekvensene av teknologien vår for kundene og samfunnet. Vurderinger av personvern og sikkerhet er en integrert del av produktutviklingsprosessen vår, slik at vi kan håndtere risiko på en hensiktsmessig måte. Vi oppdaterer kontinuerlig kunnskapen vår om relevant regelverk, inkludert EUs AI-lov, for å sikre at virksomheten vår er både i samsvar med regelverket og etisk forsvarlig. Vi forplikter oss til å jevnlig gjennomgå og oppdatere disse prinsippene, slik at de gjenspeiler våre erfaringer og forblir relevante i den raske utviklingen innen kunstig intelligens.

Bli kjent med våre AI-tjenester!

Les mer om hvordan vi jobber med kunstig intelligens og hvordan det kan gjøre løsningen din bedre.

Les mer