Retrievers etiske principper for brug af kunstig intelligens

Da kunstig intelligens (AI) transformerer medieovervågnings- og analysebranchen, præsenterer vi vores etiske principper for brug af kunstig intelligens. Disse retningslinjer afspejler vores kerneværdier og vores engagement i ansvarlig innovation.

Retrievers etiske principper for brug af AI bekræfter vores dedikation til at give vores kunder troværdige, gennemsigtige indsigter og beskriver vores proaktive tiltag for at være på forkant med udviklingen af reguleringen. Med disse retningslinjer sigter Retriever på at styrke og hæve branchestandarder for, hvordan AI bør anvendes – etisk, ansvarligt og med den største respekt for privatliv og samfundsmæssig indflydelse.

 

 Retrievers etiske principper for brug af AI

Stræber efter troværdige indsigter til beslutningstagning

Vores brug af AI afspejler vores kerneværdier. Vi er dedikerede til at finde den bedste løsning for hver kundes behov. Vi er innovative i at finde nye måder at levere den højeste værdi for vores kunder med den tilgængelige teknologi. Vi forbliver troværdige ved at sikre, at vi leverer nøjagtige og relevante data og indsigter til vores kunder og stræber efter gennemsigtighed i vores arbejdsmetoder.
 

Menneskelig ansvarlighed

Vi påtager os fuldt ansvar for de beslutninger, som vores AI-systemer træffer. Vi forpligter os til streng testning og kvalitetssikring for at sikre, at vores AI-applikationer leverer værdifulde indsigter til vores kunder.
 

Forståelighed

Vi anvender AI-systemer på en måde, der kan forstås af vores eksperter. Vi sikrer, at AI-systemernes funktioner kan forklares tilstrækkeligt.
  

Etisk indsamling og brug af data

i lover, at indsamlingen og anvendelsen af data sker på en etisk måde ved at respektere ophavsrettigheder og privatlivet samt sikre, at data opnås gennem troværdige og gennemsigtige midler. Med vores direkte partnerskabsaftaler med medier og mediehuse samt vores omfattende foranstaltninger til at beskytte data, sikrer vi en ansvarlig behandling af data.
 

Risiko- og indvirkningsvurderinger

Vi overvejer omhyggeligt de tilsigtede og potentielle virkninger af vores teknologi på kunder og samfund. Privatlivs- og sikkerhedsvurderinger er en integreret del af vores produktudviklingsproces, hvilket gør os i stand til at håndtere risici på en passende måde. Vi opdaterer løbende vores viden om relevante reguleringer, herunder EU's AI Act, for at sikre, at vores operationer er i overensstemmelse gældende lovgivning og etisk forsvarlige.
 

Overvågning

Vi forpligter os til regelmæssigt at gennemgå vores overholdelse af disse principper og opdatere dem efter behov for at afspejle de erfaringer, vi har fået, og sikre, at de forbliver relevante.
 
 
 

Retrievers AI-løsninger

Læs mere om vores arbejde med AI

Læs mere