Retrieverin eettiset periaatteet tekoälyn käytölle

Tekoäly luo parhaillaan murrosta median seurannassa ja analysoinnisa. Esittelemme ylpeänä eettiset periaatteemme tekoälyn käytölle. Nämä ohjeet heijastavat ydinarvojamme ja sitoutumistamme vastuulliseen innovointiin.

Retrieverin eettiset periaatteet tekoälyn käytölle osoittavat sitoutumistamme tarjota asiakkaillemme luotettavia ja läpinäkyviä oivalluksia ja kertovat toimenpiteistämme, joilla pysymme kehityksen kärjessä ja sääntelyn tasalla. Näiden ohjeiden avulla Retriever vahvistaa ja nostaa alan standardeja siitä, kuinka tekoälyä tulisi hyödyntää – eettisesti, vastuullisesti ja yksityisyyttä sekä yhteiskunnallisia vaikutuksia kunnioittaen.

 

Retrieverin eettiset periaatteet tekoälyn käytölle

 

Pyrkimys luotettaviin oivalluksiin päätöksenteon tueksi

Tekoälyn käyttömme heijastaa ydinarvojamme. Olemme omistautuneita löytämään parhaan ratkaisun jokaisen asiakkaamme tarpeisiin. Olemme innovatiivisia, kun etsimme uusia tapoja tarjota asiakkaillemme mahdollisimman suurta arvoa saatavilla olevalla teknologialla. Pysymme luotettavina varmistamalla, että tarjoamme asiakkaillemme tarkkaa ja relevanttia dataa ja oivalluksia, ja tavoittelemme läpinäkyvyyttä työskentelymenetelmissämme.

 

Ihmisen vastuu

Kannamme täyden vastuun tekoälyjärjestelmiemme tekemistä päätöksistä. Sitoudumme perusteelliseen testaukseen ja laadunvarmistukseen varmistaaksemme, että tekoälysovelluksemme tuottavat arvokkaita oivalluksia asiakkaillemme.

 

Selitettävyys

Käytämme tekoälyä tavoilla, jotka asiantuntijamme ymmärtävät. Varmistamme, että tekoälysovelluksien toiminta voidaan asianmukaisesti selittää.

 

Eettinen datan hankinta ja käyttö

Keräämme ja käytämme dataa eettisesti, kunnioittaen tekijänoikeuksia ja yksityisyyttä, sekä hankkimalla dataa oikeudenmukaisilla ja läpinäkyvillä keinoilla. Käyttämällä suoria kumppanuussopimuksia keskeisten medioiden ja mediatalojen kanssa sekä suojaamalla datan yksityisyyttä ja eheyttä kattavilla toimenpiteillä varmistamme vastuullisen datan hankinnan kaikissa toimintamme vaiheissa.

 

Riskien ja vaikutusten arviointi

Punnitsemme huolellisesti teknologiamme harkittuja ja mahdollisia vaikutuksia asiakkaisiin ja yhteiskuntaan. Yksityisyyden ja turvallisuuden arvioinnit ovat olennainen osa tuotekehitysprosessiamme, mikä mahdollistaa riskien hallinnan asianmukaisesti. Päivitämme jatkuvasti tietojamme asiaankuuluvista säädöksistä, mukaan lukien EU:n tekoälylaista, varmistaaksemme, että toimintamme on sekä säännösten mukaista että eettisesti kestävää.

 

Seuranta

Sitoudumme tarkistamaan säännöllisesti näiden periaatteiden noudattamisen ja päivittämään niitä tarvittaessa oppien perusteella, jotta ne pysyvät ajantasaisina tekoälyn nopeassa kehityksessä.

 

 

Tekoälyn tehostamaa seurantaa Retrieveriltä

Tutustu siihen, miten käytämme tekoälyä

Lue lisää