Slik bruker Retriever kunstig intelligens

I Retriever har vi utnyttet kunstig intelligens i over ti år, og vi har hele tiden flyttet grensene for å integrere kunstig intelligens i alle aspekter av tjenestene våre - fra håndtering av sosiale medier til medieovervåking og medieanalyse.

Sosiale medier

Kunstig intelligens spiller en viktig rolle i sosiale medier. Her er noen av måtene vi utnytter det i våre sosiale medier-tjenester:

  • Sentimentanalyse: Vi bruker kunstig intelligens til å avgjøre om et innlegg er positivt, nøytralt eller negativt, slik at du får en oversikt over mottakelsen av temaer som er relevante for deg, og kan måle publikums reaksjoner.
  • Registrering av uvanlige endringer: Kunstig intelligens bidrar til å identifisere uvanlige endringer og hendelser i sosiale medier. Det muliggjør at virksomheter kan oppdage trender eller endringer på et tidlig tidspunkt.
  • Nøkkelord: Vi kan trekke ut viktige ord og fraser fra sosiale innlegg. Det gir et raskt oversiktbilde av det du overvåker i sosiale medier.

  • Optimale publiseringstidspunkt: AI forutser de beste tidspunktene for publisering basert på historiske data om engasjement, og optimaliserer innholdets rekkevidde og interaksjon.

 

Medieovervåkning og medieanalyse

Kunstig intelligens utnyttes i medieovervåkings- og analyseprosessene våre: 

  • Entiteter: Vi reduserer støy i søkeresultatene ved å identifisere viktige entiteter som personer, steder og organisasjoner, noe som bidrar til å forbedre søkeresultatene uten manuelle filtre.
  • Relevansfiltrering: Ved hjelp av kunstig intelligens reduserer vi støy og velger ut de mest relevante artiklene for organisasjonen din. Dette er spesielt nyttig når du søker etter relevant innhold i emner med høy dekning, for eksempel miljø, politikk eller andre mer emnebaserte søk.
  • Sentimentanalyse: Vi analyserer tonen i medieomtalene fra organisasjonens perspektiv. Vi ser om de er positive, nøytrale eller negative sett fra merkevarens ståsted. 
  • Tale-til-tekst-teknologi: Ved å konvertere tale fra radio, podkast, TV og nettvideoer til tekst utvider vi mediedekningen vår. 
  • Sammendrag: AI hjelper til med å konvertere store mengder medieinnhold til lettfordøyelige sammendrag, noe som gir rask innsikt i dataenes kjernebudskap og trender.

 

Hva blir det neste innen kunstig intelligens?

For øyeblikket jobber vi med å implementere en chat-basert analysemetode som gjør det mulig for kundene våre å samhandle med mediedataene sine på en mer intuitiv måte. Forestill deg at du kan stille spørsmål som "Hva er posisjonene og budskapene til våre hovedkonkurrenter i nasjonale medier?" eller "Kan du oppsummere den siste månedens medieomtale av merkevaren vår?" Ved å bruke kunstig intelligens på kvalitetsdata, øker verdien av svarene betydelig. Innen 2024 vil vi kunne tilby løsninger som skaper ny innsikt på måter som ikke var mulig for bare ett år siden. 

 

I Retriever er vi opptatt av å bruke den nyeste teknologien for å sikre at kundene våre får den mest nøyaktige og beste løsningen for medieovervåkning og medieanalyse. Samtidig erkjenner vi at kunstig intelligens har sine begrensninger. Derfor mener vi at det er viktig å se kunstig intelligens og ny teknologi i et menneskelig perspektiv. Hos Retriever vil du alltid møte en person som er dedikert til å sikre at du får den optimale løsningen, og at ny teknologi implementeres der det gir mening for dine spesifikke behov.

 

Bli kjent med våre tjenester!

Les mer om hvordan vi jobber med kunstig intelligens og hvordan det kan gjøre løsningen din bedre.

Les mer