Intervju: Forsikringsselskapet Ifs kommunikasjon støtter forretningsmål

Forsikringsselskapet Ifs mediekommunikasjon planlegges i henhold til forretningsmål og i nært samarbeid med eksperter.

Det brede spekteret av aktiviteter inkluderer proaktive kontakter med nøkkelmedier, reaktiv pressehåndtering og tradisjonelle pressemeldinger. Resultatene måles i medieanalyserapporter som utarbeides av Retrievers medieanalytiker månedlig og kvartalsvis.

 

ainomaija-pippuri-if-insurance

– Kommunikasjonsmålingene er baserte på Ifs kommunikasjonsmål, som igjen er basert på Ifs strategi og forretningsmål. Vi vil være et forsikringsselskap som står ved din side. Å fremheve dette standpunktet står sentralt i mediekommunikasjonen vår, sier Ainomaija Pippuri, Ifs kommunikasjonsdirektør, IF Insurance, Finland.

 

 

 

– I kommunikasjon knyttet til skadeforebygging understrekes sikkerhet i hverdagen og aktuelle saker, for eksempel ved å ta ulike årstider i betraktning. Undersøkelser og forskning spiller en viktig rolle for å knytte budskap til holdninger og hverdagsliv. I tillegg har vi som mål å fremheve standpunktet vårt om å være «ved din side». Dette gjør vi gjennom å få frem Ifs temaer, serviceutvikling og våre eksperters kompetanse, forklarer Pippuri.

 

Mål for mediekvalitet

Måling av Ifs synlighet i mediene fokuserer blant annet på de viktigste nyhetshendelsene i den siste perioden, ekspertenes synlighet og hvordan publisiteten fordeles mellom temaene som er viktige for If. Mål for mediekvalitet er avgjørende. Denne typen mål vekter gjerne omtale basert på tendens, eller tonen i dem, hvor synlig man er i omtalen, samt det potensielle publikummet omtalen har – i ett og samme måltall. Det gjør det enkelt å lese, enkelt å følge, samtidig som det tar målingen fra kvantitet til kvalitet.

 

  • Synlighet i mediene er en måte for If å drive skadeforebygging.

 

–Vi er en målorientert organisasjon, og det er viktig at vi også kan vise resultatene av kommunikasjonsarbeidet vårt på en klar og målbar måte. Med mål for mediekvalitet kan vi vurdere resultatene av kommunikasjonen vår på ulike måltall og emner, og vurdere synligheten av ekspertene våre på en lettfattelig, men samtidig kvalitativ måte.

 

 

Tilbakemeldinger gjennom konkrete tall

 

– Medieanalyse er tilbakemelding - ikke bare til kommunikasjonsavdelingen, men også til alle i virksomheten som fra tid til annen uttaler seg i mediene, eller jobber for økt eksponering. «Vi går gjennom analyserapportene hvert kvartal sammen med ledelsen og eksperter på mediekommunikasjon. Å vise effekten av kommunikasjonen gjennom tall inspirerer også ledelsen og øker kommunikasjonsverdien internt. Det er også en måte å vise talspersonene for selskapet hvor viktig dette arbeidet er, og å takke dem for det», understreker Pippuri

 

 

 IF Insurance
 
If's business area Industrial is specialized in providing insurance solutions and risk management solutions for large, international Nordic companies.