Ifin viestinnässä vahvistetaan mielikuvaa vakuutusyhtiöstä, joka kulkee rinnallasi

Ifin mediaviestintää tehdään linjassa liiketoiminnan tavoitteisiin ja tiiviissä yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa.

Ifin mediaviestinnän laajaan palettiin kuuluu niin proaktiivista yhteydenpitoa keskeisiin toimituksiin, reaktiivista valppautta kuin perinteisiä lehdistötiedotteita. Saavutuksia mitataan Retrieverin media-analyytikon tuottamalla media-analyysillä kuukausittain ja kvartaaleittain.

 

ainomaija-pippuri-if-insurance– Viestinnän tekemisen pohjalla on Ifin strategiasta ja liiketoiminnasta johdetut viestinnän tavoitteet. Haluamme olla vakuutusyhtiö, joka kulkee rinnallasi. Tämän position esilletuominen on keskeistä mediaviestinnässämme”, kertoo Ifin viestintäjohtaja Ainomaija Pippuri.


If pyrkii olemaan asiakkaidensa tukena vahinkojen ennaltaehkäisyssä myös medianäkyvyyden kautta.

 

– Vahingontorjuntaan liittyvässä viestinnässä korostuu arjen turvallisuus ja ajankohtaiset asiat esimerkiksi vuodenaikojen kautta. Kyselyillä ja tutkimuksilla on merkittävä paikkansa viestien linkkaamisessa suomalaisten mielipiteisiin ja arkeen. Rinnallasi-positiota taas pyrimme nostamaan tuomalla laajemmin esiin Ifin teemoja, palveluiden kehitystä ja asiantuntijoiden asiantuntemusta”, Pippuri avaa.

 

Brand Building Effect syventää mittaamisen määrästä laatuun

 

Ifin medianäkyvyyden mittaamisessa pureudutaan muun muassa kuluneen kauden tärkeimpiin uutistapahtumiin, asiantuntijoiden näkyvyyteen sekä siihen, miten julkisuus jakaantuu Ifille keskeisten teemojen välillä. Läpi analyysiraportin mukana kulkee viestinnän laadullista tavoittavuutta havainnollistava Brand Building Effect -mittari. Mittari painottaa mediaosumat sen mukaan, mikä on niiden sävy Ifiä kohtaan, miten näkyvästi If on niissä esillä ja kuinka laaja lukijakunta medialla on.

  • If pyrkii olemaan asiakkaidensa tukena vahinkojen ennaltaehkäisyssä myös medianäkyvyyden kautta.

– Olemme tavoiteorientoitunut organisaatio ja on tärkeää, että voimme osoittaa myös viestinnän työn tulokset selkeästi ja mitattavasti. Brand Building Effect -mittarin avulla pystymme pureutumaan viestintämme vaikutuksiin eri toimenpiteissä ja teemoissa sekä arvioimaan laadullisesti asiantuntijoidemme näkyvyyttä.

 

Pohjoismaisella tasolla Ifillä on käytössään myös medianäkyvyyttä yhteen vetävä dashboard-ratkaisu, jonka avulla esimerkiksi julkisuuden teemoja voi benchmarkata naapurimaiden kumppanitiimeihin.

 

Palautetta ja arvostusta konkreettisten lukujen avulla

 

Media-analyysit antavat palautetta paitsi viestinnälle, myös median kanssa toimiville asiantuntijoille.

 

– Käymme analyysit läpi kvartaaleittain johdon ja mediaviestintään osallistuvien asiantuntijoiden kanssa. Viestinnän vaikutusten osoittaminen lukujen kautta innostaa myös johtoa ja lisää viestinnän arvostusta sisäisesti. Se on lisäksi keino osoittaa yrityksemme spokespersoneina toimiville asiantuntijoille tämän työn merkitystä ja kiittää heitä, Pippuri korostaa.

 

Asiakassuhde Retrieverin kanssa on jatkunut jo useampia vuosia.

 

– Olemme olleet varsin tyytyväisiä yhteistyöhön Retrieverin kanssa. Analyysiraporttien läpikäynti media-analyytikon kanssa on ollut hyödyllinen osa palvelua. Vaikka julkisuus on tuttua, antaa ulkopuolisen asiantuntijan esitys uutta näkemystä sen arviointiin. Media-analyysin sisältö ja mittarit pysyvät ajan tasalla, kun olemme voineet yhdessä peilata niitä viestintämme tavoitteisiin ja viilata raporttia tarpeidemme mukaan, Pippuri sanoo.