Interaktiv måling for bedre forståelse

Statens vegvesen er en av Norges mest omtalte bedrift i redaksjonelle medier, med rundt 60 000 omtaler i norske medier per år. Ett av Statens vegvesens kommunikasjonsmål handler om at ledere og fagpersoner i selskapet skal være proaktive og tilgjengelige for media. De har også klare mål om hva slags budskap de skal formidle.

Formålet med Statens vegvesens måling er derfor å gi en oversikt over medieeksponeringen og respons. Dette gjøres ved å kombinere kvalitative og kvantitative målinger i analysen.

Analysen leveres i et interaktivt dashbord som gir Statens vegvesen mulighet til å både måle og evaluere kvalitative og kvantitative data. Dashbordet kombinerer ulike kategorier, variabler og nøkkelmålinger, og det er mulig å sammenligne ulike tidsperioder.

  • Den kvantitative målingen gjør det mulig for Statens vegvesen å både fokusere på eksponeringen deres i media, slik som volum og rekkevidde, og på målgruppene deres, slik som mediekanaler og fylker. De kvantitative målingene gir også Statens vegvesen innsikt om volum, rekkevidde og i hvilke medier og fylker de nevnes. Dette gir dem muligheten til å granske de spesifikke tilfellene i de ulike fylkene og å vurdere hvordan de kan nå målgruppene sine med spesifikk kommunikasjon.

  • Den kvalitative målingen gir Statens vegvesen mulighet til å måle positive, nøytrale og negative omtaler, de mest aktive talspersonene og hvordan nøkkelbudskapene deres blir mottatt. I tillegg gir de kvalitative målingene gir Statens vegvesen muligheten til å måle proaktivitet når de bruker talspersoner, og å måle synlighet og rekkevidde av nøkkelbudskapene.

Med en interaktiv og nettbasert analyse kan Statens vegvesen evaluere eget kommunikasjonsarbeid løpende, og samtidig gi dem mulighet til å lære av tidligere målinger og å handle basert på fakta – heller enn magefølelse.

Vil du vite mer om kommunikasjonsmåling?

Les mer i vår e-bok om Barcelona-prinsippene 3.0

Få tilgang til e-boken