Customer Manager Nils Bjørseth optimaliserer medieovervåkningen

Nils Bjørseth jobber i kundeavdelingen i Retriever. Kundeavdelingsteamet har blant annet ansvar for å håndtere medieovervåkningen til ulike virksomheter og organisasjoner. I tillegg er de også en viktig støtte for salgs- og analyseavdelingen i Retriever.

Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?

Først og fremst opprettholder jeg medieovervåkningstjenesten til kundene jeg har ansvar for. Det kan være at jeg må endre og justere medieovervåkningen etter dialog med kunden, sette opp varslinger for ansatte, eller hjelpe til med å hente ut en rapport fra tjenesten. Ofte gjennomfører jeg flere møter i uken med opplæring i tjenesten eller en gjennomgang for å endre oppsettet i medieovervåkningen. I tillegg til daglige oppgaver fra kundene holder jeg webinarer med ulike tema. Jeg har også tett dialog med den tekniske avdelingen vår om utvikling av tjenestene.  

 

 

Hvilke tre råd vil du gi til en kunde som skal i gang med medieovervåkning?

  1. Definer målene med medieovervåkningen. Medieovervåkning kan brukes på mange områder og man kan innhente utrolig mye informasjon fra redaksjonelle- og sosiale medier. Det kan derfor være nyttig å tenke på hva som er viktig for dere å få ut av medieovervåkningen og tilpasse tjenesten etter dette. For noen vil det være viktig å ha kontroll på egenomtalen og talspersoner, mens for andre kan det være viktig å overvåke ulike interesseområder og/eller konkurrenter. 

  2. Tilpass medieovervåkningen til dem som skal benytte tjenesten. Vi har mulighet til å tilpasse tjenesten slik at ansatte får den informasjonen som er viktig for de. Det kan være at man har forskjellige behov om hva man ønsker å varsles om, når man ønsker å varsles eller at man må hente ut ulike rapporter.  

  3. Begrens medieovervåkningen til relevante nyheter. For at medieovervåkningen skal fungere optimalt er det viktig at det som innhentes er relevant og at det ikke er for mange treff som innhentes, da det kan føre til at dere mister oversikten. Vi hjelper til med å sette opp og justere medieovervåkningen slik at det er relevante nyheter som fanges opp for dere.

Hva er viktigheten av medieovervåkning for kundene dine?

Mine kunder bruker medieovervåkning til forskjellige formål, men fellesnevneren er at medieovervåkningen er et viktig kommunikasjonsverktøy som støtter både den interne og eksterne kommunikasjonen i organisasjonen. Tjenesten vår hjelper kundene å måle kommunikasjonsarbeidet sitt og holde seg oppdatert på temaene som er viktige å overvåke.  

 

Hvordan kan din ekspertise hjelpe kundene i kommunikasjonsarbeidet?

Jeg og de andre på kundeavdelingen optimaliserer tjenesten slik at kundene kan utnytte medieovervåkningen til det fulle. Det er kundene våre som har kunnskapen om hva de ønsker å overvåke, men vi bistår med hvordan det bør overvåkes for å innhente informasjonen som er viktig for de. Dette kan være med tanke på hvordan man kan optimalisere søkeord, varslinger, nyhetsbrev eller hente ut rapporter, og hvordan verktøyet kan brukes internt i det daglige kommunikasjonsarbeidet.

 

Vil du vite mer?

Kontakt oss så forteller vi deg mer om våre tjenester innen medieovervåkning!

Kontakt oss