Åtte tips når dere skal i gang med medieovervåkning

Før dere skal i gang med medieovervåkning er det viktig å definere hvilke behov og mål virksomheten har. Hvilke plattformer er viktigst? Hvordan skal dataene brukes og måles? Ta beslutninger som kan hjelpe dere med kommunikasjonsarbeidet.

 • 1. Hva er målet med medieovervåkningen?


  Er målet å overvåke dekningen av merkevaren, identifisere bransjetrender, oppdage kriser tidlig eller noe helt annet? Definer tydelig hva dere ønsker å oppnå. Spør om hvordan andre virksomheter i samme bransje bruker medieovervåkningen. 

 • 2. Hvilke medier og plattformer er viktigst å overvåke?

   

  Medieovervåking kan omfatte alt fra tradisjonelle- og sosiale medier til blogger, forum og podkaster. Identifisér hvilke medier og plattformer som er mest relevante for virksomheten. Hvis dere har en kommunikasjonsstrategi, har dere kanskje allerede svaret. Hvis ikke, har dere sannsynligvis en idé om hvilke målgrupper dere ønsker å nå med budskapene deres.

 • 3. Hvordan vil dere bruke dataene?


  Skal dataene brukes til å respondere på mediedekningen av sakene deres, justere kommunikasjonsstrategien, inspirere til å skape nytt innhold, gjennomføre konkurranseanalyser, eller kanskje noe helt annet? Vær tydelig på hvordan dere vil bruke innsikten dere får. Det finnes massevis av data. Spørsmålet er hva dere ønsker å bruke dem til, og hvordan dere skal forvandle dem til verdifull innsikt.

 • 4. Definer tydelige KPIer

  Definer nøkkelindikatorer (KPIer) for medieovervåkingen, slik at dere kan vurdere om dere oppfyller målene. Det kan for eksempel dreie seg om antall presseoppslag, synlighet av talspersoner, sentimentanalyse eller noe helt annet. Hent inspirasjon fra nettverk og leverandører av medieovervåkning. Dere kan også finne inspirasjon på nettsiden til AMEC, den internasjonale bransjeorganisasjonen for medieanalyse.

 • 5. Hva er budsjettet deres for medieovervåking?

   

  Medieovervåkningen vil variere i pris ut i fra hvilke medier og tjenester det er behov for. Det er viktig å være oppmerksom på at investeringen i medieovervåkning ofte gir en betydelig avkastning ved å muliggjøre proaktiv håndtering av omdømme, bedre forståelse av markedet og rask respons på endringer i medielandskapet. Vurder og tilpass budsjettet for å sikre at det støtter de overordnede forretningsmålene og strategiene for mediehåndtering.

 • 6. Har dere behov for internasjonal medieovervåkning?

   

  Hvis virksomheten opererer på tvers av landegrensene, må dere sørge for at medieovervåkningstjenesten kan dekke de relevante regionene og språkene. Vurder også hvor omfattende medieovervåkning dere ønsker i andre land. Det kan være stor forskjell på om dere ønsker å overvåke alle medier og plattformer i et land, kun de viktigste, eller bare nettmedier i ett eller flere land.

 • 7. Er datasikkerhet, personvern og opphavsrett ivaretatt?

   

  Forsikre dere om at medieovervåkningsleverandøren overholder personvernregler, beskytter dataene deres og respekterer opphavsretten. Ved valg av Retriever som medieovervåkingsleverandør, kan dere være trygge på at vi tar personvern, datasikkerhet og opphavsrett på alvor.

 • 8. Har dere behov for støtte og opplæring?

  Det er viktig å vite at dere får tilstrekkelig støtte til å implementere medieovervåkningsløsningen, gjøre løpende endringer og få raskt svar på spørsmål. Hos Retriever får dere et helt kundesupportteam som hjelper dere med implementeringen og støtte underveis. Vi holder også flere ulike webinarer som gir innføring i de ulike tjenestene våre.

 

Ved å tenke over disse spørsmålene kan dere finne den medieovervåkningstjenesten som passer best for virksomhetens behov og mål. Det er en viktig beslutning, for medieovervåkning kan spille en avgjørende rolle for organisasjonens kommunikasjonsstrategi og suksess. Retriever er Nordens ledende leverandør av medieovervåkingstjenester. Vi har den bredeste dekningen, og mer enn 4000 nordiske bedrifter og organisasjoner mottar medieovervåking fra Retriever hver dag.

Vil du vite mer om vår medieovervåkningstjeneste Monitor?

Mer om Monitor